Erasmus+ Projemizin Üniversite Çalıştayları Gerçekleştirildi

Yazdır
PDF
alt

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Ajansımızın faydalanıcısı olduğu, TR33 Bölgesi illeri üniversiteleri ile ticaret ve sanayi odalarının ortaklığında Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında yürüttüğümüz “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” projemizin faaliyetlerinden olan Üniversite Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

20-22 Nisan tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi’nde, 2-7 Mayıs tarihleri arasında Afyon Kocatepe ve Celal Bayar Üniversitelerinde, 16-18 Mayıs tarihleri arasında ise Uşak Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayların ilk gününde, projenin hedef grubunda yer alan 30 adet genç katılımcıya Zafer Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ Programı tanıtılmış; akabinde yürütülen gençlik projesinin içeriği, faaliyetleri ve proje çıktıları açıklanmıştır. Daha sonra genç katılımcılardaki proje yazma mantığı geliştirilerek yeni bir proje fikri ortaya koyulmuş ve bu fikre yönelik olarak örnek bir “Mantıksal Çerçeve Matrisi” oluşturulmuştur.

Çalıştayların ikinci gününde öncelikle temel ulusal ve bölgesel politikalara ilişkin bilgilendirme yapılmış, Bölgedeki mevcut ekonomik kaynaklar, Bölge üniversitelerinden mezun olacak kalifiye gençlere tanıtılmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda “inovasyon, Ar-Ge, yatırım meleği, ürün uzayı, sanayi devrimi” kavramlarından bahsedilmiş, bu kavramlara ilişkin günümüzden çarpıcı örnekler verilmiştir. Öğleden sonra Bölge illerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşu temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ve üniversiteden akademisyenlerin katılım gösterdiği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Açık oturum şeklinde düzenlenen toplantıda, genç katılımlar ve karar alıcılar karşılıklı olarak beklentilerini dile getirmiş ve genç katılımcılara iş hayatına atıldıktan sonra kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda karar alıcılar tarafından tecrübe paylaşımı yapılmıştır. Bölge üniversitelerinde eğitim almakta olan öğrencilerin, mezuniyetleri sonrasında Bölgenin iş gücü sermayesine yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Gençlerimizin üniversite sonrası iş hayatını, mevcut sektörleri tanımaları, kariyerlerini planlayabilmeleri konusunda mülâkat tekniklerine değinilerek destek sağlanmıştır.

Üçüncü gün 2014-2023 Bölge Planı ve Yerel Ekonomik Gelişme Programları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. “Tarım, Enerji, Çevre ve Maden” gelişme eksenlerine yönelik genç katılımcıların hazırlayacağı Proje Geliştirme Eylem Planı öneri taslaklarının hazırlık aşamasına yönelik bilgi verilmiştir. Ardından, genç katılımcıların ve Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarının iş birliğinde 3 günlük çalıştay boyunca hangi kazanımlar elde edildiğine ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Resim Galerisi

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt