Ajansımız Smart Specialisation Platform’a Üye Oldu

Yazdır
PDF

alt

Ajansımızın 22.07.2016 tarihinde başvurusunu gerçekleştirdiği, Ortak Araştırma Merkezi (JointResearchCentre-JRC) tarafından koordinasyonu sağlanan “Smart Specialisation Platform” (S3 Platformu) üyeliğimiz kabul edilmiştir.

Avrupa 2020 Stratejisinde Bölgesel Politikaların yayınlanmasından sonra kurulmuş olan S3 Platformu; bölgeler arası işbirliklerini geliştirmek, metodolojiler üretmek, veritabanları oluşturmak,  akademik çalışmalar yapmak ve bölgeleri yönlendirmek üzere kurulmuş bir yapıdır. Merkezi İspanya’nın Sevilla şehrinde bulunan Platformda EURADA, OECD, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, çeşitli üniversiteler ile araştırma merkezlerinden temsilciler yer almaktadır.

S3 Platformu’na üye olmak için aranan önceliklileri arasında bulunan bölgesel yenilik stratejisi Ajansımız tarafından 2014 yılında hazırlanmıştır. “TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi” kapsamında Bölgemizdeki yenilik ve AR-GE kapasitesini arttırmaya yönelik stratejiler belirlenmiş ve yatırım alanları tanımlanmıştır. S3 Platformu üyeliği ile birlikte akıllı ihtisaslaşma kavramı ve uygulama metodolojileri üzerine bilgi akışı oluşturularak bu konudaki çalışmalara hız kazandırılması amaçlanmaktadır.

S3 Platformu’nun bir diğer amacı ise sınır-ötesi işbirliklerini artırmak, üyelerinin uluslararası ağ ve iletişim olanaklarını geliştirmektir. S3 Platformu üyeleri ile kurulacak işbirlikleri sayesinde Ajansımız ve Bölge aktörleri tarafından başvurusu yapılacak çok ortaklı uluslararası proje sayılarında da artış olması beklenmektedir.

S3 Platformu üyeliği ile birlikte, Horizon2020 ve diğer uluslararası fon mekanizmalarından azami ölçüde yararlanılması ve yenilik stratejilerinin uygulamaya geçirilmesi ile birlikte Bölgemizde gerçekleştirilecek yatırımların yönlendirilmesi konularındaki çalışmalarımız artarak devam edecektir.

Resim Galerisi

alt