Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Konferansına Katıldık

Yazdır
PDF
alt

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kalkınma Bakanlığı ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi"nin 01.09.2016 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen kapanış konferansına katıldık.

Açılış konuşmalarının ardından ilk panelde Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi adlı OECD projesinin çerçevesi ve öne çıkan bulguları sunulmuştur. Öğleden sonra gerçekleşen ikinci panelde ise bölgesel rekabet edilebilirliğin ölçülmesine dair yaklaşımların, zorlukların ve fırsatların tartışıldığı bir forum düzenlenmiştir. Akabindeki üçüncü panelde de hükümetlerin politika geliştirmelerindeki, özellikle bölgesel politikalar alanında, entegre yaklaşımları ele alınmıştır.

Toplam bütçesi 2 milyon Avro olan Proje 2014 yılında başlayıp 22 ayda tamamlanmıştır. Proje ile bölgelerin rekabet edebilirliklerinin mukayeseli olarak analiz edilmesine imkan verecek yöntem bilgisinin geliştirilmesi, bölgelerin rekabet gücü ve potansiyeli yüksek sektörlerinin belirlenmesi, ulusal sektörel stratejilerde mekansal boyutun güçlendirilmesi, merkezi ve bölgesel düzeyde kurumlar arası koordinasyon çerçevesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje faaliyetleri 4 tematik bileşen ve bir kapasite geliştirme bileşeni etrafında gerçekleşmiştir:

  1. Bileşen – Bölgesel rekabet edebilirliğin ölçülmesi, kıstaslarının oluşturulması ve izlenmesi,
  2. Bileşen – Düzey-2 Bölgelerindeki öncelikli sektörlerin tanımlanması,
  3. Bileşen – Öncelikli sektörlerin belirlenmesine ilişkin olarak merkezi kurumlar ile kalkınma ajansları arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi,
  4. Bileşen – Ulusal sektör stratejilerinin bölgesel boyutunun güçlendirilmesi.

Söz konusu proje ile elde edilen tecrübe ve çıktılar geliştirilerek rekabet politikaları alanında ülkemizde gerçekleştirilecek araştırma, analiz ve destek politikalarının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlanacaktır.

Resim Galerisi

alt
alt