Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)Kurum Bilgileri

20 Nisan 1990 yılında yayınlanan 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile KÜSGET ve SEGEM kuruluşlarını birleştirmek suretiyle kurulmuştur. Alt birimleri arasında teknoloji geliştirme merkezleri, işletme geliştirme merkezleri ve laboratuar müdürlükleri yer almaktadır.  Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere, yıllık çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık satış gelirleri yirmi beş milyon TL’den az olarak tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere (kobi) ve girişimcilere teknik ve mali destek sağlanması, kobilerimizin ulusal ve uluslar arası rekabet güçlerinin desteklenmesi amaçlarıyla faaliyet göstermektedir.

Geçmiş dönemde yalnızca imalat sanayine odaklanan kurum yakın zaman önce çalışmalarını ve desteklerini hizmetler ve ticaret sektörlerini kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Destekler

KOSGEB dönemler halinde değişik başlıklarda proje çağrısı usulüyle KOBİ’lere mali destekler sunmaktadır.

Söz konusu destekler www.kosgeb.gov.tr internet adresinden veya  http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=20 sayfasından takip edilmelidir.

KOSGEB’in ilinizdeki veya ilinizin bağlı olduğu ildeki merkezin irtibat bilgileri için aşağıdaki web adresini kontrol ediniz:

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Harita.aspx?ref=5

Dokümanlar