Avrupa KonseyiKurum Bilgileri

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi 1949 yılında Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir kuruluştur. İnsan hakları, medya, hukuki işbirliği, sağlık, kültür, spor, eğitim, gençlik, demokrasi, çevre gibi alanlarda çalışmalar yürüten Konsey aynı zamanda bu alanlarda çeşitli projeleri de desteklemektedir.

Destekler

(Avrupa Gençlik Vakfı) European Youth Foundation
 

Avrupa Konseyi'nin 1972 yılında kurduğu Avrupa Gençlik Vakfı (EYF-The European Youth Foundation), her yıl sivil toplum kuruluşlarının gençlik alanındaki faaliyetlerine hibe vermektedir. Bu kapsamda uluslar arası gençlik etkinlikleri, gençlik örgütlerinin ve ağlarının idari giderleri ve projeleri desteklenmektedir.

Güncel hibe çağrıları ve Avrupa Gençlik Vakfı hakkında detaylı bilgi almak için:

http://www.eyf.coe.int/fej/


EFC’nin geçmiş yıllarda desteklediği projelere ulaşmak için :
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/Projects_supported_EN.asp