Dünya BankasıKurum Bilgileri

Dünya Bankası 87 üye ülkesi ve  iki kalkınma kurumundan oluşmaktadır. Uluslar arası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası(IBRD) ve Uluslar arası Kalkınma Birliği(IDA)  küresel yoksulluğun azaltılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflemekte ve bu doğrultuda  IBRD orta gelirli ve kredi itibarına sahip yoksul ülkelere, IDA dünyadaki en yoksul ülkeler üzerine odaklanıyor. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere de eğitim, sağlık, altyapı, tarım ve birçok alanda düşük faizli krediler, faizsiz krediler ve hibeler sağlıyor.

Dünya Bankası  1990’ların ortalarından itibaren  yoğunlaşmaya başlamıştır. Toplum grupları, STK’lar, sendikalar, inanca dayalı kuruluşlar, meslek dernekleri ve üniversitelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki çeşitli sivil toplum örgütleri ile ilişkilerini arttırmıştır. Dünya Bankası STK’lara doğrudan mali destek vermeye yönelik birkaç farklı tür finansman mekanizması yürütüyor. Bu mekanizmaların bir çoğu Dünya Bankası Merkezi dışından yönetilmektedir; ancak bazıları da Dünya Banksı ülke ofislerinden yönetiliyor.

Destekler

Dünya Bankası’nın sivil toplum kuruluşları için yürüttüğü desteklere ulaşmak için:

http://go.worldbank.org/GXZOFZWVK0