Elçilikler

Büyükelçiliklerde zaman zaman Türkiye’deki çeşitli projelere küçük hibe destekleri vermektedir. Hibe çağrıları elçiliklerin web sitelerinde ilan edilmektedir.
 

Destekler

Japonya Büyükelçiliği

Japon Hükümeti, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yönelik projelere mali yardım programı uygulamaktadır. Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı (GsGP) olarak adlandırılan bu program, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlarca önerilen projelere hibe vermektedir. Türkiye’de 11 Eylül 2000 tarihinden itibaren bu program uygulanmaktadır. Temel Sağlık, engelliler, kalkınmada kadın, kamu Faydası/diğer dezavantajlı kesimler, kapasite geliştirme ve eğitim gibi başlıklar altında yazılan projeler Elçilik tarafından desteklenebilir.
 

Japon Hükümeti Yerel Projeler İçin Hibe Yardımı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız:
http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm

Hollanda Büyükelçiliği

Hollanda büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında çeşitli hibeler vermektedir. MATRA Programı Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere yönelik bir programdır.  MATRA-Projects Porgramı kapsamında Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’deki yerel STK'larla, Hollanda'lı sendikaların kendi aralarında veya diğer ortaklarıyla yapacakları faaliyetler desteklenmektedir. Programın temel amacı demokrasi ve sivil toplumu desteklemektir. Gene MATRA Programı kapsamında MATRA-KAP Küçük Ölçekli Elçilik Projeleri Programı Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere yönelik bir fondur.  MATRA-KAP programı küçük ölçekli Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulmasını ya da var olan STK’ların çalışmalarının desteklenmesini amaçlıyor.

Hollanda Büyükelçiliği’nin hibe çağrılarını takip etmek için:

http://www.mfa.nl/ank-tr