Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (ULUSAL AJANS)


Kurum Bilgileri

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Ulusal Ajanslar kurulmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye’de 2002 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde Ulusal Ajans görevini yerine getirmek üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi (ABEGPDB) kurulmuştur .

Destekler

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programı kapsamında genel ve mesleki eğitimin yanısıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bünyesinde toplayan “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)” ve gençlerin yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılıp, etkinlikleri düzenleyebildikleri “Gençlik Programı” kapsamında hibeler vermektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Programı ile ilgili dokümanlara ulaşmak için:

http://www.ua.gov.tr//index.cfm?k=270


2010 Gençlik Programı Program Klavuzu için:

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?k=347
 

Gençlik Programı Sunumu için:

http://www.ua.gov.tr/uploads/genclik/GENCLIK%20SUNUM.ppt


Gençlik Programı ile ilgili dokümanlara ulaşmak için:

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?k=340