Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI)

alt

Kurum Bilgileri

AB eğitim ve gençlik programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurt içinde değerlendirilmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak "Ulusal Ajanslar" kurulmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye’de 2002 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde Ulusal Ajans görevini yerine getirmek üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi (ABEGPDB) kurulmuştur.

Destekler

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.

Teklif çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.

TURNA üzerinden başvuru formlarını indirmek için tıklayınız.