Avrupa Komisyonu


Kurum Bilgileri

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliğinin yürütme organıdır. Mevzuat önerileri hazırlayıp Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyie sunar. Bu organlarca hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür.

Destekler

Avrupa Birliği tarafından verilen hibeler Avrupa Komisyonu internet sayfasından duyurulur. Bu çağrıların bazıları aday ülkeleri de kapsamakta olup başvuruların bir kısmı ulusal kanallar yolu ile bir kısmı da doğrudan Brüksel’e yapılır.

Avrupa Komisyonunun tüm hibe çağrılarına ulaşmak için tıklayınız.