Programa İlişkin Bilgiler

Yazdır
PDF

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı
:
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
Program Kısaltması
:
2013 DFD
Program Yılı
:
2013
Program Referans No
TR33/13/DFD
Başvuru Süreci
:
17/06/2013 - 06/12/2013
Program Bütçesi 
:
1.400.000 (bir milyon dört yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari 25.000 (yirmi beş bin)TL; Azami 65.000 (altmış beş bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%100 (yüzde yüz)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 3 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
Ulusal ve bölgesel plan/programlarla uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda TR33 Bölgesi’nin rekabetçilik ve yaşanabilirlik düzeylerini arttıracak, bölgesel ölçekteki planlama/araştırma çalışmalarına girdi oluşturacak, kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan sektörel/tematik araştırma, planlama, fizibilite, etüd vb. faaliyetlerin desteklenmesi
Programın Öncelikleri
:

1.Bölge için önem arz eden sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin arttırılması

2.Bölge’nin turizm potansiyelinin/olanaklarının araştırılması, tanıtılması ve geliştirilmesi

3.Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin arttırılması/sağlanması

4.İstihdam olanaklarının ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması

SÖZLEŞMELER

“2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 28 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 21’i başarılı olmuş, 4’ü fesih edilmiştir. Afyonkarahisar ilinden 8, Kütahya ilinden 2, Manisa ilinden 4, Uşak ilinden 3 olmak üzere 17 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

2013-01 DFD Değerlendirme Sonuçları (13.08.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
14-08-2013
1.53 MB
2129

2013-02 DFD Değerlendirme Sonuçları (26.09.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
27-09-2013
1.54 MB
1787

2013-03 DFD Değerlendirme Sonuçları (05.11.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
05-11-2013
1.53 MB
1545

2013-04 DFD Değerlendirme Sonuçları (02.12.2013)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
02-12-2013
1.71 MB
1288

2013-05 DFD Değerlendirme Sonuçları (09.01.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
09-01-2014
1.54 MB
1342