Programa İlişkin Bilgiler

Yazdır
PDF

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı
:
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
Program Kısaltması
:
2014 DFD
Program Yılı
:
2014
Program Referans No
TR33/14/DFD
Başvuru Süreci
:
03/03/2014 - 31/12/2014
Program Bütçesi 
:
1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari 25.000 (yirmi beş bin)TL; Azami 65.000 (altmış beş bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%100 (yüzde yüz)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 3 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi.
Programın Öncelikleri
:

1.Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ile Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi

2.Ulusal ve yerel plan ile programlarda yer alan hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının desteklenmesi

3.Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, araştırma merkezleri, teknoparklar, müşterek laboratuvarlar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi

4.Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler ile potansiyel yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere Bölge’nin rekabetçi olduğu veya yatırım yapılması muhtemel sektörler için detaylı fizibilitelerin hazırlanmasının desteklenmesi.

SÖZLEŞMELER

“2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 49 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 27’i başarılı olmuş, 3’ü fesih edilmiştir. Afyonkarahisar ilinden 8, Kütahya ilinden 2, Manisa ilinden 4, Uşak ilinden 3 olmak üzere 24 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

2014-01 DFD Değerlendirme Sonuçları (05.05.2014)

        

Tarih
 
Boyut
Tıklama
05-05-2014
31.28 KB
1956

2014-02 DFD Değerlendirme Sonuçları (30.05.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
30-05-2014
42.83 KB
1879

2014-03 DFD Değerlendirme Sonuçları (21.07.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
21-07-2014
246.59 KB
1796

2014-04 DFD Değerlendirme Sonuçları (28.08.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
28-08-2014
301.5 KB
1484

2014-05 DFD Değerlendirme Sonuçları (29.09.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
29-09-2014
322.99 KB
1497

2014-06 DFD Değerlendirme Sonuçları (31.10.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
31-10-2014
308.59 KB
1342

2014-07 DFD Değerlendirme Sonuçları (24.11.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
24-11-2014
313.57 KB
1417

2014-08 DFD Değerlendirme Sonuçları (22.12.2014)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
22-12-2014
312.02 KB
1237

2014-09 DFD Değerlendirme Sonuçları (16.01.2015)

Tarih
 
Boyut
Tıklama
16-01-2015
294.49 KB
1356