tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden Duyuru

Yazdır
PDF

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

BİLGİ

NOTU

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ        (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş Mahallesi, 151 ada, 8 no.lu parseldeki 7.932,00 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı, Park ve Yol Alanı imarlı taşınmaz

10.000.-

200.-

07.09.2016

2

İzmir ili, Bergama ilçesi, Turabey Mahallesi, 191 ada, 39 no.lu parseldeki 2.904,80 m2 yüzölçümlü Belediye Hizmet Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki muhdesatı ile birlikte

65.000.-

300.-

07.09.2016

3

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi köyü, 2796 no.lu parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki muhdesatı ile birlikte

4.000.-

150.-

07.09.2016

4

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Mahallesi, 172 ada, 2 no.lu parseldeki 632,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki;

-      27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 11 ve 13 ile

-      30/632 arsa paylı, zemin kat 12

bağımsız bölüm no.lu dükkanların bir bütün halinde

5.000.-

150.-

07.09.2016

5

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 no.lu parseldeki 7.162,55 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

15.000.-

200.-

07.09.2016

6

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 no.lu parseldeki 10.735,07 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000.-

250.-

07.09.2016

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 no.lu parseldeki 17.409,65 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

40.000.-

300.-

07.09.2016

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 no.lu parseldeki 10.325,45 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000.-

250.-

07.09.2016

9

Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi, 192 ada, 208 no.lu parseldeki 13.524,99 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

300.000.-

500.-

07.09.2016

10

Van ili, Edremit ilçesi, Eminpaşa Mahallesi, 97 ada, 4 no.lu parseldeki 4.785,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

50.000.-

300.-

07.09.2016

11

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

750.000.-

1.000.-

20.09.2016

12

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 3 no.lu parseldeki 32.158,97 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

1.000.000.-

1.000.-

20.09.2016

13

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada, 4 no.lu parseldeki 15.723,37 m2 yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı imarlı taşınmaz

450.000.-

750.-

20.09.2016

14

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, zemin kat 8 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.000.-

50.-

20.09.2016

15

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 16 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.500.-

100.-

20.09.2016

16

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa paylı, 1. kat 17 bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi depo bir bütün halinde

1.500.-

100.-

20.09.2016

17

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 no.lu parseldeki 557,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

8.000.-

200.-

20.09.2016

18

Nevşehir ili, Ürgüp ilçesi, Aksalur Mahallesi, 160 ada, 13 no.lu parseldeki 230,09 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 1/6 arsa paylı, zemin kat 3 ve 4 bağımsız bölüm no.lu dükkanlar bir bütün halinde

1.000.-

50.-

20.09.2016

19

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 ada, 107 no.lu parseldeki 85,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000.-

150.-

20.09.2016

 1)  İhaleler,pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2)  Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3)  İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4)   İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
5)  İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6)  Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7)  İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız 
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86
www.ttagayrimenkul.gov.tr

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, İhsaniye ilçesi, Karacaahmet köyü, 301 no.lu parseldeki 600,00 m2yüzölçümlü taşınmaz

500

50

02.03.2016

2

Afyonkarahisarili, Sinanpaşa ilçesi, Yukarı köyü, 118 ada, 28 no.lu parseldeki 1.248,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000

500

02.03.2016

3

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi,60867 ada, 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2yüzölçümlü taşınmaz

750.000

1.000

02.03.2016

4

Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kolejtepe Mahallesi, 2097 ada, 230 no.lu parseldeki 1.072,00 m² yüzölçümlü Sosyal Konut Alanı imarlı taşınmaz

125.000

400

02.03.2016

5

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 2608 ada, 5142 no.lu parseldeki 2110/18347 oranındaki hisseye karşılık gelen 42,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2.000

100

02.03.2016

6

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 19.691,69 m2 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı Otopark imarlı taşınmaz1.500.000

1.50016.03.2016

7

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 225 ada, 1 no.lu parseldeki 10.325,45 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

25.000

250

02.03.2016

8

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 no.lu parseldeki 17.409,65 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

45.000

250

02.03.2016

9

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 155 ada, 1 no.lu parseldeki 7.162,55 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

20.000

250

16.03.2016

10

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 no.lu parseldeki 10.735,07 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

30.000

350

16.03.2016

11

Manisa ili, Köprübaşı ilçesi, Tahtacı köyü, 773 no.lu parseldeki 5.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

200.

16.03.2016

12

Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu Mahallesi;

-     788 no.lu parseldeki 4100,00 m²,

-     789 no.lu parseldeki 5000,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar

80.000

350

16.03.2016