Verimlilik Proje Ödülleri

Yazdır
PDF

verimlilik proje odulleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalarımız kapsamında, her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” vermekteyiz.

İşletmelerimizde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaları daha iyi tanıtmayı hedeflemekteyiz.

Ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm işletmelerimizi Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmaya ve verimlilik artırıcı projelerini bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.  

       Faruk ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Ödüle Başvurabilecek Projeler

- İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
- İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
- Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
- İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
- Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler


Kimler Başvurabilir?

 • -Mikro İşletmeler
 • -Küçük İşletmeler
 • -Orta Büyüklükteki İşletmeler
 • -Büyük İşletmeler
 • -Kamu Kurumları

Ödül Başvuru Koşulları

 • -Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
 • -Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • -Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • -Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
 • -Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
 • -Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları 

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Ödül Süreci ve Takvimi

Başvurusu kabul edilen projeler "Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacaktır.

Ödüller

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilir. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilir ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilir ve tanıtımı yapılır.

Başvuru Formları

İŞLETME BAŞVURU FORMU             
 

Başvurmak için tıklayınız

Yandaki İşletme Başvuru Formu, Times New Roman, 12 Punto ve 1.15 satır aralığı kullanılarak ekleriyle beraber maksimum 10 word sayfası olacak şekilde doldurulacaktır. Doldurulan formun doc veya docx formatında elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRİCİ BAŞVURU FORMU  
 

Başvurmak için tıklayınız 

Yandaki Değerlendirici Başvuru Formu üzerine tıklanarak masaüstüne indirilip doldurulacaktır. Doldurulup kaydedildikten sonra, elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Bu form ile yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. 

2016 Verimlilik Proje Ödülleri

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Kazananları

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Tören Sunumları

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Finale Kalan Projeler Kitapçığı

2015 Verimlilik Proje Ödülleri

2015 Verimlilik Proje Ödülleri Kazananları 

2015 Verimlilik Proje Ödülleri Kazananları (Tören Sunumu)

2015 Verimlilik Proje Ödülleri Süreci Hakkında Bilgiler

2015 Verimlilik Proje Ödülleri Finale Kalan Proje Özetleri

2015 Verimlilik Proje Ödüllerini Kazanan Projelerin Sunumları

2014 Verimlilik Proje Ödülleri

2014 Verimlilik Proje Ödülleri Kazananları

2014 Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında Kısa Bilgiler

2014 Verimlilik Proje Ödülleri Gönüllü Bağımsız Değerlendiricileri

2014 Verimlilik Proje Ödülleri Jürisi

Bilgi ve İletişim İçin:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Detaylı bilgi için tıklayınız