Şehir Ödülleri Türkiye

Yazdır
PDF

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN AMACI

Yaşayan Şehirler Projesinin, Eğitim (Yaşayan Şehirler Enstitü), bilim üretimi (Living Cities Symposium), buluşturma (Living Cities Forum) adımlarından sonra gelen aşaması Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir çıkar ortağı paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN TEMASI

Yurdumuz tarih boyu, belki yüzlerce, belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve dünyanın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül törenininde yapılacağı İzmir şehri, asırlardır özel bir yere sahiptir.. İzmir, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli bir merkez olmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” oluşturmaktadır.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır. Her ana tema altında ödül kategorilerine ulaşabilirsiniz.

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN TAKDİMİ

Ödül Taktimi Sunulacak ödül hikâye ile bütünleşik bir şekilde İzmir’in Efes, Pergamon, Klaros ve benzeri dünyaca ünlü ören yerlerinde kullanılan birebir tasarlanmış, yanar şekilde sunulacak tarihi nitelikte kandillerdir. Kandilin tercih edilmesini bir diğer önemli nedeni ise, kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ ile bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ile yöneticiler özdeşleşmektedir. Işık ise şehirlerimizi ve yaşayanlarını aydınlatmaktadır.

ETKİNLİĞİN SLOGANI

“Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat”

Ödül töreninin sloganı ise tema ve ödül takdimini destekler ve açıklar nitelikte olması amacıyla, bilimin, aydınlanmanın ve kalkınmanın bireyden (özelden) başlayarak, topluma (genele) yayılması vurgusu ile; “Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” olacaktır.

Ayrıntılı Bilgi: www.sehirodulleri.com 

Şehir Ödülleri Nedir?: https://www.youtube.com/watch?v=tWNCT8FJrI0

Kategoriler: https://www.sehirodulleri.com/paydas/

Ön Başvuru Formu: https://www.sehirodulleri.com/basvuru-formu/