Hibe Çağrıları

Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
51 Horizon 2020 ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe 2016 (Son Başvuru: 6 Şubat-13 Şubat 2017) 1298
52 Horizon2020/Bilimsel Mükemmeliyet/ERC Consolidator Grant (Son Başvuru: 9 Şubat 2017) 1300
53 EACEA/Creatıve Europe (2014-2020)/Kültür Alt Programı/Avrupa Ağlarına Destek Hibe Çağrısı (Son Başvuru Tarihi: 25/11/2016) 1168
54 Erasmus+, Ana Eylem 3-Politika Reformu İçin Destek-Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Programı(Son Başvuru Tarihi: 29/11/2016) 1235
55 EACEA/Creative Europe (2014-2020)/Medya Alt Programı Hibe Çağrısı (Son Başvuru Tarihi: 24/11/2016) 1139
56 CFCU/Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı (Son Başvuru Tarihi: 14/11/2016) 1353
57 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği, "Kâtip Çelebi-Newton Fonu (Son Başvuru Tarihi: 31/10/2016) 1265
58 Avrupa Komisyonu/Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma/Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı: 2016 Küresel Hibe Programı (Son Başvuru Tarihi: 14/10/2016) 1194
59 COSME2016/Spoc-Awareness (Son Başvuru Tarihi: 11/10/2016) 1131
60 Horizon2020/Bilgi ve İletişim Teknolojileri/ ERA-NET Photonic Sensing Cofund Çağrısı(Son Başvuru Tarihi: 20/11/2016) 1186