SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2017 (Ön Başvuru Teslim: 20 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Programın Amaç ve Öncelikleri:

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLARERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET Cofund projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Web:http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/solar-era.net_cofund_cagri_metni-2017.pdf