Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (Son Başvuru: 9 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Eğitim, İşitsel ve Görsel Yürütme Ajansı

Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2017

Asgari Hibe: 500.000 Avro

Azami Hibe: 1.000.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu / Özel Yükseköğretim Kurumları
 • İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları

Kapasite geliştirme projeleri, temel olarak Program ve uygun Ortak Ülkelerden yükseköğretim kurumları arasındaki (HEI) çok taraflı ortaklıklara dayanan ulus ötesi iş birliği projeleridir. Bu projeler, toplum ve iş dünyası arasındaki bağlantıyı güçlendirmek ve projeler üzerindeki sistemli etkiyi arttırmak için akademik olmayan ortakları da içerebilir. Yapılandırılmış iş birliği, deneyim ve iyi uygulamaların değişimi ve bireylerin hareketliliği yoluyla Kapasite Geliştirme Projeleri aşağıdakileri amaçlamaktadır:

 • Uygun Ortak Ülkelerde yükseköğretim alanında modernleşme, erişilebilirlik ve uluslararasılaşmanın desteklenmesi,
 • Uygun Ortak Ülkeleri, kalite, uygunluk, erişimde eşitlik, planlama, yönetim, yönetişim konularında olanlar da dâhil olmak üzere bu ülkelerin yükseköğretim kurumlarının karşılaştığı sorunların çözümü konusunda desteklemek;
 • AB ve uygun Ortak Ülkeler arasındaki (ve uygun Ortak Ülkeler arasındaki) iş birliklerine katkıda bulunmak,
 • AB’de yükseköğretim alanındaki gelişmeler ile gönüllü yakınlaşmayı desteklemek,
 • Kişiler arasında temasların kurulmasını, kültürler arası farkındalığı ve anlayışı teşvik etmek.

  

Kapasite Geliştirme Projelerinde iki kategori desteklenmektedir:

Ortak Projeler: Esas itibariyle ve ilke olarak projeye dâhil olan uygun Ortak Ülkelerdeki kuruluşların faydalanabileceği çıktılar üretmeyi amaçlamaktadır. Bu projeler, tipik olarak 3 farklı faaliyet türüne odaklanmaktadır:

 1. Müfredat geliştirme,
 2. Yükseköğretim kurumlarının yönetim, yönetişim ve işlevlerinin modernizasyonu,
 3. Yükseköğretim kurumları ile bu kurumların bulunduğu daha geniş ekonomik ve sosyal çevreler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi.

Yapısal Projeler: Uygun Ortak Ülkelerde ulusal ve/veya bölgesel düzeyde reformlar yapmayı ve yükseköğretim sistemleri üzerinde etkiler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu projeler, tipik olarak 2 farklı kategoride faaliyetlere odaklanmaktadır:

 1. Yükseköğretim sistemlerinde politikaların, yönetim ve yönetişimin modernizasyonu,
 2. Yükseköğretim sistemleri ile daha geniş ekonomik ve sosyal çevreler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi.

 

Bilgi: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en