TUBİTAK Ar-Ge Projeleri 22 Yeni Çağrı (Son Başvuru: 17 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: TUBİTAK

Son Başvuru Tarihi: 17.02.2017

Asgari ve Azami Hibe:

  • Küçük Ölçekli Projeler: 500.000 TL’ye kadar
  • Orta Ölçekli Projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
  • Büyük Ölçekli Projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL

Program Hakkında:

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 22 adet proje çağrısı açıldı.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-22-yeni-cagri-acildi