Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü (Son Başvuru: 13 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü - STK'lara Yönelik Küçük Destek Programı II

Başvurulacak Yer: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Son Başvuru Tarihi: 13.02.2017

Asgari Hibe: 3.700 Türk Lirası

Azami Hibe: 10.175 Türk Lirası

Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları

Program Hakkında:

Projenin genel hedefi Türkiye’de çocukların şiddetten korunma hakkı ve katılım haklarına odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS) yer alan haklar ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının, çocukların ortak sesi olması için kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin uygulanmasıyla birlikte şu üç amaca ulaşılması hedeflenmektedir:

(1) Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı, güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,

(2) Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak,

(3) Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.

Bilgi: http://www.cocuklarlagucluyuz.net/616/kucuk-destek-programi-ikinci-cagrisi-yayimlandi.html