İnovaLİG 2017 Yarışması (Son Başvuru: 30 Nisan 2017)

Yazdır
PDF

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2017

Uygun Başvuru Sahipleri:

İnovaLİG Programı’na katılım, tüm özel sektör firmaları, kamu kurumları ve kuruluşlarına açıktır. Özel sektör firmaları ve kamu kuruluşlarına yönelik herhangi bir büyüklük, sektör vb. katılım kısıtlaması bulunmamaktadır.

Program Hakkında:

Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile şirketler hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışacak hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulmaktadır. İnovaLİG Programı ile ülkemizde gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında inovasyon bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'deki firmaların inovasyon karnelerini çıkarılarak her yılın inovasyon liderlerini belirlenmektedir. İnovaLİG'te yer alan firmalar, hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnelerini elde etmiş olacaktır.

Faaliyet alanından bağımsız olarak programa ilk adımlarını atan kurum ve kuruluşların mevcut inovasyon yetkinlikleri, başlangıç anketi vasıtasıyla 5 farklı boyutta değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde katılımcıların iyi uygulama örneklerine kıyasla inovasyon alanında gelişim kaydetmeleri gereken noktalar ve almaları gereken aksiyonlar belirlenir. Belirlenen aksiyonlar, temelde katılımcıları sürekli ve etkin bir inovasyon yönetim döngüsüne sokabilmeyi ve orta-uzun vadede oluşturdukları inovasyon yetkinliklerinin meyvelerini büyüme ve verimlilik olarak toplayabilmelerini sağlamayı hedefler. Ayrıca İnovaLİG, uzun soluklu bir program olması sebebiyle, katılımcılara her yeni müsabaka yılında rekabet etme ve yol haritalarını hayata geçirdikçe elde ettikleri faydaları yerel ve uluslararası arenada test etme imkânını sağlamaktadır.

İnovaLİG'in amacı ve somut faydası, sadece başarılı inovasyon projelerini ödüllendirmek değil, inovasyonu sürdürülebilir bir süreç olarak gören şirketleri ödüllendirmektir. Bu kapsamda İnovaLİG, "IMP3rove Academy House of Innovation" yapısını kullanarak stratejiden sonuca tüm inovasyon adımlarını değerlendirmekte ve bu sonuçların organizasyonlarca içselleştirilmesi ve yapısallaştırılmasını hedeflemektedir.

Bilgi: http://www.inovalig.com/