Bölgesel Tematik STK Ağlarını Güçlendirme Çağrısı (Son Başvuru: 17 Temmuz 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

Hibe Miktarı:

No. Lot Bütçe (Milyon Avro)
1 Aşırı şiddete neden olan radikalleşmeyi önleme ve karşı koyma 1
2 Uzlaşma ve kültürler arası diyalog 2
3 Medya özgürlüğü (medya ve sosyal medya dahil bilgi okuryazarlığı odaklı olarak) 1
4 İyi yönetişim ve yolsuzlukla Mücadele 3
5 Korumaya duyarlı göç yönetimi 1
6 İklim eylemleri ve çevreyi koruma 3
7 Ayrımcılıkla mücadele 2
8 Gençliğin istihdamı 2,5
9 Mali sürdürülebilirlik ve STK'lerin bağımsızlığı 1
  Toplam 16.5

Asgari Hibe: 600.000 Avro (Minimum hibe mikarı 500.000 Avro olan Lot 1 hariç)

Azami Hibe: 1.000.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri: Başvuru sahibinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

  1. Kurumu temsil etme yetkisi olan bir kişi bulundurması,
  2. Kâr amacı gütmemesi ve
  3. Sivil toplum kuruluşu olması.

Program İçeriği: Avrupa Komisyonu “Uluslararası İşbirliği ve Geliştirme Destekleri” kapsamında yeni bir çağrı yayınlamıştır.

Bu çağrıların genel amacı, sivil toplum ve çoğulcu basın için etkin bir yasal ve finansal ortamın yaratılmasının teşvik edilmesi, sivil toplum ve basının etkin ve sorumlu bağımsız aktörler olarak faaliyet göstermeleri için güçlendirilmesi ve hükümetlerle diyalog kapasitelerinin geliştirilip siyaset üretme ve karar alma mekanizmalarında yer almalarına olanak sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bu çağrının özel amacı, sivil toplum örgütlerinin kamusal karar alma mekanizmalarına katılımlarını tanıtarak sivil toplumun etkisini artırmak, yapılandırılmış bir sivil diyaloğun geliştirilmesini teşvik etmek, örgüt içi şeffaflık ve güvenilirliğin güçlendirilmesi, fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirtilmiştir. Ayrıca, bölgesel ve Avrupa Birliği düzeyinde sivil toplum örgüt ağlarının güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı amaçlanmaktadır.

Bilgi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154870