Gelecek Turizmde (Son Başvuru: 4 Ağustos 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes Ortaklığı

Son Başvuru Tarihi: Başvuru tarihi 4 Ağustos 2017'ye uzatılmıştır.

Hibe Miktarı: Önerilen projelerin bütçesi en az 50.000 TL en fazla 120.000 TL olabilir. Proje tutarının %100’üne kadar olan kısmı Gelecek Turizmde tarafından karşılanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Gelecek Turizmde’ye;

  • Türkiye’de kayıtlı,
  • Tüzel kişiliğe sahip,
  • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

Proje başvurusunun geçerli olabilmesi için başvuru sahibinin,

  • Yukarıda belirtilen kuruluş türleri ve/veya
  • Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya derneklerden en az bir (1) en çok beş (5) kuruluşla ortaklık kurması gerekmektedir.

Desteklenecek projenin süresi en az 6 (altı) en çok 12 (on iki) ay olabilir.

Program İçeriği: Gelecek Turizmde programı kapsamında yerel turizm aktörlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri geliştirerek kapasitelerinin artırılması, sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi: http://www.gelecekturizmde.com/basvuru/basvuru-rehberi/

http://www.gelecekturizmde.com

Başvuru: http://www.gelecekturizmde.com/basvuru/