Yerel STK’ler Hibe Çağrısı (Son Başvuru: 18 Ağustos 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Son Başvuru Tarihi: 18 Ağustos 2017

Asgari Hibe: 40.000 Avro

Azami Hibe: 60.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri: Hibe programına başvuracak STK’lerin

  • Hibe çağrısının yayımlandığı tarihten önce kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,
  • Türkiye’de dernek ve vakıf statüsü olan bir yerel STK olması gerekmektedir.

Program İçeriği: Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen bu hibe programı kapsamında yerel STK’ler yönetim, savunuculuk ve iletişim çalışmaları için ihtiyaçlarına yönelik proje tasarlayarak destekten faydalanabilecektir.

Hibe programı kapsamında bilgilendirme günleri düzenlenecek olup bilgilendirme günlerine ilişkin takvim söz konusu internet sayfalarından takip edilebilir.

Bilgi: http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65008