Çocuk Fonu (Son Başvuru: 1 Ekim 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Sivil Toplum için Destek Vakfı

Son Başvuru Tarihi: 1 Ekim 2017

Azami Hibe: 40.000 TL

Proje Süresi: 12 Ay (En fazla)

Uygun Başvuru Sahipleri: Programa başvuran STK’lerin tüzel kişiliğe sahip olması yeterlidir. STK’nin kuruluş tarihi ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Program İçeriği: Programın amacı 0-15 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemektir.

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki örnekleri de içeren faaliyetler desteklenecektir:

 1. Çocukların haklarına erişimlerini ve bu hakları kullanmalarını sağlamalarına yönelik faaliyetler,
 2. Çocuk hakları alanında savunu başta olmak üzere faaliyet gösteren kurumlar arasında ortaklık kurma, kamuoyunda farkındalık yaratma, çocukların sosyal içerilmelerini destekleyici iletişim faaliyetleri yürütme ve kamusal politikalara erişimlerini sağlayacak politika geliştirme alanlarında faaliyetler,
 3. Çocukların örgün eğitime katılımlarını (erişimlerini) ve okula devamlarını sağlayıcı faaliyetler,
 4. Her türlü şiddet mağduru veya kanunla ihtilaf halindeki çocuklara yönelik sosyal, psikolojik destek faaliyetleri veya bu durumda olan çocuklara vücut bütünlüğünü koruyucu hizmet sunan kişi ve kurumlara yönelik faaliyetler,
 5. Çocukların okul dışı eğitim alanlarının desteklenmesi; okula devam ve sosyal içermeyi destekleyici her türlü gelişim ve güçlendirme faaliyeti (dil kursu, ders tekrarını destekleyici atölyeler, spor ve kültür sanat etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri vb.)
 6. Çocukların teknolojik okuryazarlığını geliştirici faaliyetler,
 7. Madde bağımlılığı olan çocuklara yönelik koruyucu/önleyici faaliyetler, rehabilitasyon ve yaşama tutundurma destekleri,
 8. Cezaevindeki çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyici, psikolojik ve bireysel güçlenmelerini sağlayıcı, dışarıdaki yaşama hazırlanmalarına adım attırıcı faaliyetler,
 9. Çocukların çalışma çağ nüfusuna geldiklerinde ekonomik bağımsızlıklarını alabilecekleri donanımlara ulaştırıcı bilgi ve beceri faaliyetleri,
 10. Çocukların bilgi ve beceri geliştirmesini destekleyen, mesleklere yönlendiren faaliyetler,
 11. Çocukların yaşam becerilerini geliştirici faaliyetler,
 12. Devlet koruması altında olan ya da devlet koruması altında olmayıp ebeveynsiz yaşamını idame ettirmek zorunda kalan çocuklarla ilgili faaliyetler,
 13. Yan faaliyet olarak sunulabilecek – proje süresince çocuklar üzerindeki etkileri ortaya çıkabilecek faaliyetler dahil (çocuklara hizmet sunumu yapan personel ile ilgili yapılacak çocuk odaklı faaliyetler, vb.) – faaliyetlerdir.

Bilgi: https://www.siviltoplumdestek.org/hibeler-cocuk-fonu