Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı (Son Başvuru: 7 Nisan 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Son Başvuru Tarihi: 7 Nisan 2017

Mali Kaynak: Program kapsamında Bakanlıkça proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 TL’dir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

Program kapsamında;

  1. Özel sektör kuruluşları,
  2. Sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları,
  3. Üniversiteler başvuru yapabilirler.

Kurum ve kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında kurum ve kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabileceklerdir.

Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.

Program Hakkında:

Programın amacı “tarım” sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda;

  • Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi,
  • Çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır.

Bu doğrultuda belirlenen 2017 yılı öncelikli Ar-Ge konuları: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi web sayfasında belirtilmekte olup proje başvurusu yapılacak çalışmanın söz konusu öncelikli Ar-Ge konuları kapsamında olması gerekmektedir.

Bilgi: http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi