EaSI - AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi (Son Başvuru: 29 Eylül 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: EaSI - AB Düzeyinde Örgütlemiş STK Ağlarının Desteklenmesi için Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları

Başvurulacak Yer: Avrupa Komisyonu

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2017

Program İçeriği: EaSI Programı kapsamında "Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, Avrupa 2020 Stratejisinin ve EaSI Programının konuları kapsamındaki ilgili diğer AB inisiyatiflerinin uygulanmasının desteklenmesi için Avrupa Komnisyonu ile paydaşlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesidir.  Bu kapsamda "sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması" ile "mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı" alanlarında AB düzeyinde örgütlenmiş STK ağlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bilgi: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes