KOBİGEL 2017-01 Proje Teklif Çağrısı (Son Başvuru: 20 Ekim 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Hibe Programı: KOBİGEL - Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ'lerin Payının Arttırılması

Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2017

Hibe Miktarı:

 • Geri ödemesiz 300.000 TL
 • Geri ödemeli 700.000 TL
 • Toplam 1.000.000 TL

Proje Süresi: Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olmalıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • NACE REV 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Program İçeriği:

İmalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının artırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uygun Proje Konuları:

  • 1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
  • 2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
  • 3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
  • 4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
  • 5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
  • 6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
  • 7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
  • 8. Konu: Yeşil üretime geçiş

Bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2017.09.11_%20Proje%20Teklif%20Cagrisi/2017.09.11_Proje_Teklif_%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1.pdf

 Dokümanlar: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi