Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı: 2017 Teklif Çağrısı (Son Başvuru: 9 Kasım 2017)

Yazdır
PDF

Bir AB programı olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı, insan hakları ve demokratikleşmenin küresel çapta gelişimini, sivil toplum inisiyatiflerini destekleyerek katkıda bulunmayı hedefler.

Bu teklif çağrısının genel hedefi dünya çapında insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını ve geliştirilmesini teşvik etmek için sivil toplumu desteklemektedir.

Teklif çağrısının özel hedefi ise küresel düzeyde -Avrupa Birliği dışındaki- sivil toplumu ve insan hakları savunucularını insan haklarının beş temel alanındaki çalışmaları için desteklemektir. Daha önceki yıllarda da öncelikler olarak benimsenen bu alanlar şunlardır:

Alan (Lot) 1: İnsan hakları savunucularının, toprakla ilgili haklar (land-relatedrights), topraklara el koyma (landgrabbing) ve iklim değişikliği bağlamında yerli toplululuklarınhakları konusundaki çalışmaları

Alan (Lot) 2: Yargısız infaz ve zorla kayıp edilmeler ile mücadele

Alan (Lot) 3: Zorla çalıştırma ve modern kölelik ile mücadele

Alan (Lot) 4: Engelli bireylerin haklarının desteklenmesi

Alan (Lot) 5: Din ve inanç özgürlüğünün desteklenmesi

Teklif çağrısı başvuru rehberinde, her bir alan (lot) için temel hedef, öncelikler ve olası faaliyetlerin listesi detaylı şekilde sunulmaktadır.

Her bir alandaki referanslar, hedefler, önceliklerin detaylı açıklaması, uygun faaliyetlere ilişkin kapsayıcı olmayan liste için başvuru rehberinin detaylı incelenmesi gereklidir. Her bir alan için öngörülen bütçe 5.000.000 avrodur. Teklif edilen projeler için AB desteği en az 250.000 avro en çok 1.000.000 avro olmalıdır. AB, teklif edilen projeler için uygun giderlerin en az %51’ine, en çok %95’ine destek verecektir. Teklif edilen projelerin süresi 30-36 ay arasında olmalıdır.

Bu küresel çağrı için ayrılan bütçe 25.000.000 avrodur. Bu sınırlı bir teklif çağrısı olup ilk aşamada sadece kavramsal notlar (Ek A.1) değerlendirmeye alınacak, daha sonra ön elemeyi geçen başvuru sahiplerinden tam başvurularını iletmeleri beklenecektir. Tam başvuruların değerlendirmesinden sonra, Sözleşme Makamı tarafından talep edilen destekleyici belgeler ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış beyan esasında uygunluk kontrolü yapılacaktır. Bu teklif çağrısına başvurmak isteyen kuruluşlar PADOR’a kayıt olmalı ve başvurularını PROSPECT üzerinden yollamalıdır (Rehberin 2.2.2 bölümüne bakınız).

Başvuru rehberi ile eklerine ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.