İŞKUR - Engelli ve Eski Hükümlü Destekleri (Son Başvuru: 17 Aralık 2017)

Yazdır
PDF

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler:

  1. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
  2. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
  3. Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
  4. Engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
  5. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
  6. Korumalı iş yeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 11 Aralık 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine teslim edebilirler.

Kaynak