Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder
Genel bakış
Kategori Sayısı: 10
Ajans Destek Programları Alt kategoriler: 35 Dosyalar: 222
Ajansımız tarafından hazırlanan mali ve teknik destek programlarına ilişkin dokümanların yer aldığı kategori
İlanlar & İhaleler Alt kategoriler: 23 Dosyalar: 577
Personel alımı, ihale vb. faaliyetlere yönelik dokümanların yer aldığı kategori
Kalkınma Kurulu Dosyalar: 15
Kalkınma kurulu, ihtisas komisyonları ve teknik komisyonalara ilişkin toplantıların, belgelerin  yer aldığı kategori
Kitaplar & Makaleler & Sunumlar Alt kategoriler: 5 Dosyalar: 7
Kalkınma, planlama, proje vb. konularla ile ilgili kitapların, makalelerin ve sunumların yer aldığı kategori
Kurumsal Dokümanlar Alt kategoriler: 10 Dosyalar: 120
Ajansımız tarafından hazırlanan faaliyet raporları, strateji belgeleri, tanıtım sunumları vb. dokümanların yer aldığı kategori
Planlar Alt kategoriler: 13 Dosyalar: 62
Ulusal, bölgesel ve iller bazında hazırlanmış planların yer aldığı kategori
Raporlar & Strateji Belgeleri Dosyalar: 45
Önemli kurumlar tarafından hazırlanmış kalkınma ile ilgili çeşitli raporların ve strateji belgelerinin yer aldığı kategori
Diğer Dokümanlar Dosyalar: 8
Duyurular Dosyalar: 1
Bilgi Notu Sozlesme Sablonu Dosyalar: 0