Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Kitaplar & Makaleler & Sunumlar
Alt Kategorilerin Sayısı: 5
Alt kategoriler:
Proje Hazırlama ve Uygulama Kaynakları Dosyalar: 0
Proje hazırlama ve uygulama konusunda temel ve ileri düzey kaynakların yer aldığı kategori
Kitaplar Dosyalar: 0
Kalkınma, planlama, proje yönetimi vb. konularla ilgili kitapların yer aldığı kategori
Makaleler Dosyalar: 1
Kalkınma, planlama, proje yönetimi vb. konularla ilgili makalelerin yer aldığı kategori
Sunumlar Dosyalar: 0
Kalkınma, planlama, proje yönetimi vb. konularla ilgili sunumların yer aldığı kategori
Kaynak Dokümanlar Dosyalar: 6

Henüz bu kategoride dosya mevcut değil!