Eğitmen Danışman Başvuru Formu (Kurum)

ÖN BİLGİ (MUTLAKA OKUYUN!)


Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki dosyayı indirmeniz gerekmektedir. Bu dosyayı winrar, winzip vb. programlarla açabilirsiniz. Ajans tarafından hazırlanmış standart başvuru formunu kullanmayan kişilerin/kurumların başvurusu kabul edilmeyecektir.


Eğitmen/Danışman Başvuru Formu

Dosyanın içerisindeki klasörde

1) Eğitmen Danışman Başvuru Formu (Kurum)

2) Eğitmen Danışman Başvuru Formu (Kişi)

yer almaktadır. Tüm eğitmen/danışman kişi/kurum adaylarının online formu doldurmadan önce yukarıdaki başvuru dosyalarından kendisiyle ilgili olanı doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu dosyanın boyutunun 3 MB'tı aşmadığına emin olunuz. Aksi taktirde sistem dosyayı kabul etmeyecektir. İPUCU: Başvuru dosyasının 3 MB'tı aşmasına sadece dosyanın içerisinde yerleştirilen resim veya logo sebep olabilir. Dolayısıyla, bu resmin veya logonun boyutunun yüksek olmamasına dikkat ediniz.

Sorularınız için

pyb@zafer.org.tr

0274 271 77 61 / 183

ONLİNE BAŞVURU FORMU


Tüm başvurular bu form aracılığıyla yapılmalıdır. Online formu doldurmadan Ajans'a matbu evraklarını gönderen eğitmen/danışman kişi/kurumların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Lütfen formu doldurmaya başlamadan önce inceleyiniz. Online formun azami 15-20 dakika içerisinde doldurulması gerekmektedir. Aksi durumda, "zaman aşımı (time out)" sebebiyle sistem başvuruyu kabul etmeyebilir.

1) KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ


Vergi No *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuza ait 10 haneli vergi numarasını giriniz.

Tam Yasal Ad *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun tam yasal adını yazınız.

Kuruluş Yılı *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun kuruluş tarihini yıl olarak seçiniz.

Sabit Tel No *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun sabit telefon numarasını 11 haneli olarak ve arada boşluk bırakmadan giriniz. Örnek: 02742717761

Faks No
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun (varsa) faks numarasını 11 haneli olarak ve arada boşluk bırakmadan giriniz. Örnek: 02742717763

E-posta
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun (varsa) resmi e-posta adresini giriniz.

Web Adresi
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun (varsa) resmi web adresini giriniz.

Adres *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuzun adres bilgilerini ilçe ve il bilgisi olmadan giriniz.

Posta Kodu *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Posta kodunu giriniz.

İlçe *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İlçenizi giriniz.

İl *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İlinizi seçiniz.

2) İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ


Ad *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İrtibat kişisinin adını giriniz.

Soyad *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İrtibat kişisinin soyadını giriniz.

Unvan *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İrtibat kişisinin unvanını giriniz.

Mobil Tel No *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İrtibat kişisinin mobil telefon numarasını 11 haneli olarak ve arada boşluk bırakmadan giriniz. Örnek: 05304449352

E-posta *
Geçersiz/Hatalı giriş.

İrtibat kişisine ait geçerli bir e-posta adresi giriniz. Başvuru formu'na ilişkin bilgiler ve başvuru kodunuz bu e-posta adresine gönderilecektir. Spam (gereksiz öğeler) klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayınız!

3) KURUMSAL KAPASİTE


Eğitmen/Danışman Sayısı *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuz bünyesinde hizmet vermekte olan eğitmen/danışman sayısını seçiniz.

Eğitim Hizmeti *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sayısını seçiniz. Talep edilmesi durumunda bu bilgilerin doğrulanması gerekmektedir!

Danışmanlık Hizmeti *
Geçersiz/Hatalı giriş.

Kurum/Kuruluşunuz tarafından verilen danışmanlık hizmetinin sayısını seçiniz. Talep edilmesi durumunda bu bilgilerin doğrulanması gerekmektedir!

Konu(lar) *Geçersiz/Hatalı giriş.

Eğitim veya danışmanlık hizmeti verebileceğiniz alan(lar)ı seçiniz.

4) BAŞVURU FORMU


Form Yükle *
Dosya boyutu 3 MB'an fazla veya yüklenen dosya word (.doc, .docx) formatında değil!

Ajans tarafından hazırlanmış standart başvuru formunu yükleyiniz. Yüklenecek dosya word formatında (.doc veya .docx) ve 3 MB'ın altında olmalıdır.

   
<

ÖN İZLEME (Yeni bir ön izleme yapmadan önce bu sayfayı F5 tuşuna basarak yenileyiniz!)

1) KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ


Vergi No: .

Tam Yasal Ad: .

Kuruluş Yılı .

Sabit Tel No: .

Faks No: .

E-posta: .

Web Adresi: .

Adres: .

Posta Kodu: .

İlçe: .

İl: .

2) İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLERİ


Ad: .

Soyad: .

Unvan: .

Mobil Tel No: .

E-posta: .

3) KURUMSAL KAPASİTE


Eğitmen/Danışman Sayısı: .

Eğitim Hizmeti: .

Danışmanlık Hizmeti: .

Konu(lar): .

KOŞULLAR


Bu formda ve başvuru formunda belirttiğim bütün hususların doğru olduğunu beyan eder, aksinin ortaya çıkması durumunda hizmet karşılığı bana ödenecek ücretlerin yasal faizi ile birlikte geri alınması da dahil bütün hukuki ve cezai sorumlulukları kabul edeceğimi bildiririm. Ayrıca, eğitmen veya danışman olarak seçilmem durumunda sunmuş olduğum bilgilere ilişkin diploma, sertifika vb. ispatlayıcı belgeleri sağlayacağımı taahhüt ederim.

Onay *
Geçersiz/Hatalı giriş.