Dumlupınar Üniversitesi Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri Arasında İlk 50’de

alt

TÜBİTAK’ın hazırladığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 sonuçlarına göre Dumlupınar Üniversitesi Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri Arasında İlk 50’ye girmeyi başardı.

Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme kriterlerine göre yapılan değerlendirmede ilk 50’ye giren üniversiteler teknoloji transfer ofisleri kurmada önemli kriterlerden bir tanesini yerine getirmiş olacak. Çok önemli bir kriter olan yenilikçilik ve girişimcilik endeksinde ilk 50’ye giren Dumlupınar Üniversitesi’nde yakın zamanda Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak. Dumlupınar Üniversitesi teknoloji üretiminde önemli bir merkez haline gelecek.  

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının ölçümlendiği endeks sıralamasına öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan 152 üniversite dahil edildi. Endeksin veri toplama sürecine 221 kurum katkı sağladı.