Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Kurumsal Dokümanlar
Alt Kategorilerin Sayısı: 10
Alt kategoriler:
E-Dergi Dosyalar: 21
E-Bülten Dosyalar: 5
Ajansımız tarafından yayımlanan e-bültenlerin yer aldığı kategori
Faaliyet Raporları Dosyalar: 15
Ajansımıza ilişkin dönemlik ve yıllık faaliyet raporlarının yer aldığı kategori
Kurumsal Sunumlar Dosyalar: 1
Kurumsal tanıtım materyallerinin yer aldığı kategori
Mevzuat Dosyalar: 13
Kalkınma ajansları ile ilgili mevzuatın yer aldığı kategori
Strateji Belgeleri Dosyalar: 11
Ajansımız tarafından hazırlanan strateji belgelerinin yer aldığı kategori
Çalışma Ziyaretleri Raporları Dosyalar: 2
Ajansımız tarafından yapılan çalışma ziyaretlerine ilişkin belgelerin yer aldığı kategori
Çalışma Programları Dosyalar: 10
Bütçe Uygulama Sonuçları Dosyalar: 23
Etik Ilkeler-Kurallar Dosyalar: 5

Henüz bu kategoride dosya mevcut değil!