Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Strateji Belgeleri
Şuna Göre Sırala: Varsayılan | Ad | Tarih | Tıklanma | [Artan]
Tüm Dosyaları Seç:

Dosyalar:

TR33 Bölgesi Yerli Otomobil Fabrikası Fizibilite Çalışması

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
30-06-2016 17:49:57
10.2 MB
210

Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan 2016-2020

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
17-05-2016 16:13:57
10.6 MB
958

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
11-07-2014 11:05:10
14.06 MB
886

TR33 Bölgesi’nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
11-03-2014 18:37:07
12.45 MB
978

TR33 Bölgesi’nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi-Ek 5 Uluslararası Koşulların Analizi

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
11-03-2014 18:37:07
5.82 MB
733

TR33 Bölgesi Girişimcilik ve İstihdam Stratejisi

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
09-10-2012 09:38:12
4.43 MB
724

Göstergelerle TR33 Bölgesi

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
19-03-2012 02:04:26
2.35 MB
2754

Zafer Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Plan 2011-2013

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
05-03-2012 13:05:38
4.22 MB
3440

Rekabetçilik Endekslerinde Bölge İllerinin Yeri Araştırma Raporu

TR33 Bölgesi İllerinin Rekabetçilik Endekslerindeki Durumu Konulu Araştırma Raporu

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
28-07-2011 15:47:23
1018.21 KB
1924

İletişim ve Tanıtım Strateji Belgesi

Zafer Kalkınma Ajansı, mevzuatla tanımlanan görevlerini en iyi ve en etkin biçimde yerine getirmeyi ilke edinmesi sebebiyle stratejik önemine inandığı bu konulara karşı sistematik bir yaklaşım benimsemeyi uygun görmüş, ajansın “İletişim ve Tanıtım Stratejisi”’ni oluşturmaya ve iletişim kanallarını bu belge rehberliğinde yönlendirmeye karar vermiştir. Zafer Kalkınma Ajansı “İletişim ve Tanıtım Stratejisi” belgesinin, kurumun kamuoyuna tanıtımının gerçekleştirilmesi ve işlevleri hakkında farkındalık yaratılması, yerel aktörlerde kalkınma bilincinin oluşturulması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, ayrıca işbirliği ve koordinasyonun sistemli şekilde yapılandırılması hususlarında yol gösterici niteliğe sahip olması öngörülmektedir.

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
02-05-2011 17:15:22
1.01 MB
1985

Yatırım Destek ve Tanıtımı Strateji Belgesi

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış Yatırım Tanıtımı ve Yatırım Destek Strateji belgesi, 5449 sayılı kanunun 5. ve 16. Maddeleri ile Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde belirtilen “Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak, iş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek” gibi iş ve işlemlerin Bölge illerinde planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik stratejileri ortaya koyan belgedir.

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
20-03-2011 21:56:41
2.15 MB
2193