Programa İlişkin Bilgiler

Yazdır
PDF

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı
:
Odak Sektörler Mali Destek Programı
Program Kısaltması
:
ODAK
Program Yılı
:
2011
Program Referans No
:
ZAFER/2011-01/MD-PTC-ODAK
Başvuru Süreci
:
09/12/2011 – 10/02/2012
Program Bütçesi 
:
12.200.000 (on iki milyon iki yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari: 50.000 (elli bin) TL; Azami 400.000 (dört yüz bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%50 (yüzde elli)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 9 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan işletmelerin, üretim/yönetim/pazarlama/ihracat kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması; Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmaya yönelik uygulamalarının desteklenmesi
Programın Öncelikleri
:
  1. 1.Ulusal ve uluslararası standartlarda kalite odaklı üretim/yönetim/hizmet süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi
  2. 2.Ar-Ge, inovasyon ve bilgi & teknoloji transferine yönelik uygulamaların arttırılarak; katma değer yaratan, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin/süreçlerin geliştirilmesi/oluşturulması
  3. 3.Etkili, yenilikçi ve modern pazarlama tekniklerinin kullanılarak pazar geliştirme ve dışa açılımların sağlanması; markalaşmanın desteklenmesi


SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER

“2011 Yılı Odak Sektörler Mali Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 244 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 47’si desteklenmeye hak kazanmıştır. Afyonkarahisar ilinden 20 (2 proje uygulama aşamasında fesih edilmiştir), Kütahya ilinden 8, Manisa ilinden 10, Uşak ilinden 9 olmak üzere toplam 45 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Program kapsamında Bölgemize toplam 25.440.124,28 TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 12.199.965,93 TL’si Ajansımız tarafından; 13.240.158,35 TL’si ise eş finansmanlar tarafından karşılanmıştır.

 

ODAK Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi

Tarih
 
Boyut
Tıklama
03-08-2012
397.6 KB
1709

İSTATİSTİKLER

Proje Değerlendirme Sürecine İlişkin Analiz

Sözleşme İmzalanan Projelere İlişkin Mali Analiz