Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


SOBEP kapsamında yapılması düşünülen yerin tapusu Maliye hazinesine aittir. Proje yazımında bu tapu sorunu tahsisle yada protokol ile çözebilir mi?

Evet. Proje uygulama alanının size ait olması ya da size anlamlı bir süre boyunca tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, arazinin imar durumuna göre buraya ilgili yapının yapılıp yapılamayacağı konusunda izinlerin bulunması gerekmektedir. Anlamlı bir süreden kastımız ise en az 5 yıldır.

 

SOBEP kapsamında proje personelinin maaşları uygun olmayan maliyet olarak gösterilmiştir. Proje koordinatörü buna dahil midir?

Evet, dahildir. Unvanından ve projedeki görevinden bağımsız olarak personel ödemeleri uygun maliyet değildir.

 

SOBEP kapsamında yarım kalan inşaat işlerinin yapılmayan kısmı için proje başvurusunda bulunulması uygun mudur?

Evet. İnşaat işleri birçok kalemden oluşan faaliyetler topluluğudur. Yapılmış, inşaa edilmiş kalemler için destek alamazsınız ancak imalatına hiç başlanmayan faaliyetler için destek talebinde bulunabilirsiniz. Ancak, projenizin SOBEP’in amacı ve önceliklerinden en az 1 tanesi ile uyumlu olması gerektiği unutulmamalıdır.

 

SOBEP kapsamında projede yer alan inşaat maliyeti bütçede “5.9 Küçük İnşaat” kalemi altında mı gösterilecektir? Ayrıca, bu gidere ilişkin herhangi bir bütçe kısıtı var mıdır?

Hayır, bütçenin tamamı inşaat faaliyetlerine ayrılabilir. Proje kapsamındaki inşaat maliyetlerinizi “5.9 Küçük İnşaat” maliyetleri altında göstermeniz gerekmektedir. 

 

SOBEP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ortak alınabilir mi?

Bakanlığa bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği olmayan bir daire başkanlığının ortak olarak alınması uygun değildir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı ya da bakanlığın taşra teşkilatı olan il milli eğitim müdürlüğü ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü ortak olarak alınabilir.

 

SOBEP kapsamında malzeme alımlarında DMO fiyatlarının kullanılması uygun mudur?

Evet. DMO’dan alınacak malzemeler devlet rayici olduğu için DMO ürün kodunu belirterek ve ilgili destekleyici belgeleri ekleyerek 3 tane proforma fatura almaya gerek olmadan bütçede yer verebilirsiniz.

 

SOBEP kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz proje tüm öncelikleri kapsıyor. Bu sebeple, gerekçelendirme ve ilgililik konusunda hepsine atıfta bulunulması gerekli midir?

Evet. Başvuru rehberinde öncelikler ve örnek proje konuları yer almaktadır. Projeniz açısından uygun olduğunu düşündüğünüz önceliklere atıfta bulunabilirsiniz.

 

SOBEP kapsamında proje bütçemizi hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Proje bütçeleri Başvuru Rehberi’nde tanımlanan kurallara (bakınız 19. sayfa) uygun olarak hazırlanmalıdır. Program kapsamında projenin uygulanacağı ilçenin gelişmişlik düzeyine göre destek limitleri ve destek miktarı faklılaştırılmış olduğundan proje bütçesinin uygunluk kontrolü KAYS’tan yapılamamaktadır. Bu nedenle Program'a başvuracak kurum ve kuruluşların Proje Bütçesi Hazırlama ve Kontrol Tablosu’nu kullanması tavsiye edilmektedir. Ancak, dosya yapısının kullanıcı tarafından bozulması, makrolara izin verilmemesi, açıklamalara uyulmaması vb. sebeplerle yanlış hesaplama yapılması durumunda Ajans sorumluluk kabul etmeyecek olup bütçenin hazırlanması ve kontrolü hususlarında sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 

SOBEP kapsamında hangi kurum ve kuruluşlar Ajans'a katkı payı ödemekle yükümlüdür? Ajans'a katkı payı yükümlülüğünü yerine getirmeyenler Program'a başvurabilir mi?

Kalkınma Ajansları ''Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği''nin 10/6 maddesine göre İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları Ajans'a katkı payı ödemekle yükümlüdür. Bu Başvuru Sahiplerinin Ajans'a katkı payı borcu olması proje başvurusu yapmasına engel değildir. Ancak, projelerinin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Ajans ile sözleşme imzalayabilmek ve destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin birikmiş tüm borçlarını (yapılandırılmış ve düzenli ödenen borçlar hariç) ödemiş olması gerekmektedir.

 

SOBEP kapsamında başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri kimlerdir?

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
  • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
  • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
  • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)
 

Değerlendirme Aşaması


SOBEP kapsamında projeler Ajans uzmanları tarafından mı değerlendirilir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilsel kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak adlandırılmaktadır. Bağımsız değerlendiriciler, veri tabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiricilerde başka nitelikler de aramaktadır. Değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.

 

SOBEP kapsamında değerlendirme hangi unsurları içeren projeler avantajlı olacaktır?

Değerlendirme aşaması için 2 kriterde avantaj puan uygulaması yapılacaktır:

1. Projenin Uygulanacağı İlçenin Gelişmişlik Düzeyi

TR33 Bölgesi ilçeleri gelişmişlik düzeyine göre 3 (üç) düzeye ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda ilçelerin gelişmişlik düzeyi ve uygulanacak avantaj puan aşağıda yer almaktadır:

Düzey

Avantaj Puan

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak

1

+1

Merkez

Merkez, Tavşanlı

Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

Merkez

2

+2

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı

Emet, Gediz, Simav

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

Banaz

3

+3

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi

Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

2. Başvuru Sahibinin Ajans Tarafından Geçmiş Dönemlerde İlan Edilen Proje Teklif Çağrılarından Yararlanma Durumu

Avantaj Puan

Geçmiş Yıllarda PTÇ Kapsamında En Az 1 Proje Desteği Almışsa (Sözleşme Feshi Dâhil)

Geçmiş Yıllarda PTÇ Kapsamında Proje Desteği Almamışsa

+1

+2

 

Sözleşme Aşaması


SOBEP kapsamında proje sunmayı düşünüyoruz. Belediye olarak yapılandırılmış vergi borcumuz var ve ödüyoruz ancak SGK borcumuzu yapılandırmamıza rağmen yapılandırmayı ödeyemedik. Projemiz desteklenmeye hak kazanırsa sözleşmeye imza atabilir miyiz?

Evet. Meri mevzuat hükümlerine göre belediyeler açısından SGK ve vergi borcu başvuru yapmaya ya da başarılı olursa sözleşme imzalamaya engel değildir. Ancak, Ajans katkı payı borcu bundan müstesnadır. Ajans katkı payı borcunuz varsa başvuru yapabilir ancak sözleşme imzalayamazsınız.

 

SOBEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmeleri ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Sözleşmelerin 2015 yılının Ağustos ayı içerisinde imzalanması öngörülmektedir. Ancak, gelen proje sayısının fazla olması, bağımsız değerlendiriciler ve/veya değerlendirme komitesi için yeterli sayıda nitelikli aday bulunamaması, Yönetim Kurulu’nun toplanamaması ve diğer zorunlu haller sebebiyle tarihlerde değişiklik olabilir.

 

SOBEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin Başvuru Sahiplerinden sözleşme aşamasında teminat alınacak mıdır?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından sunulan ve desteklenmeye hak kazanan projeler için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %10 (yüzde on)’u kadar ve 30 (otuz) ay süreli teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler tedavüldeki Türk parası ve bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektuplarıdır. Yararlanıcı, Ajans’ın bildireceği banka hesap numarasına teminatı yatırdığına dair dekontu sözleşme imzalamaya geldiği zaman ibraz etmelidir.

 

Uygulama Aşaması


Proje bütçelerinde değişiklik yapılabiliyor mu?

Bütçede Ajansın onayı olmak kaydıyla bildirim mektubu ve zeyilname ile değişiklik yapılabilir.
 

Başvuruda sunduğumuz şartnamelere birebir uymak zorunda mıyız?

Başvurudaki şartnameler bütçe revizyonu aşamasında gerekli idi. İzleme uzmanı ile mutabık kalınarak şartnamelerin maddeleri proje amaçlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir. 
 

Başvuruda bir makine için sunduğumuz kapasiteyi uygulamada düşürebilir miyiz?

Yapacağınız değişikliğin proje amaçlarına uygun olduğu konusunda izleme uzmanını ikna etmeniz gerekecektir.
 

Kamu kurumları bile ihale yapmakta zorlanmakta iken bir KOBİ olarak ben nasıl ihale yapacağım?

Satın almaların nasıl gerçekleştirileceğine dair oluşturduğumuz yardımcı dokümanlar ile birlikte izleme uzmanınız size her türlü desteği verecektir.
 

Açık ihaleye tek firma katılımı olursa sıkıntı olur mu?

Hayır. Uygun bir dosya hazırladıysa tek firma ihaleyi kazanabilir.
 

İhalede tüm teklifler bütçe değerinden fazla olursa kabul etmek zorunda mıyız?

Hayır. İhaleyi bu sebeple iptal edebilirsiniz. 
 

Hiçbir satın alma yapmadan yaptığımız fiyat araştırmaları neticesinde bütçede değişiklik yapabilir miyiz?

İzleme uzmanının uygun bulması ve uygun prosedürü işletmeniz kaydıyla değişiklik yapabilirsiniz.
 

Projede bir satın almayı öne çekebilir miyiz? Örneğin 4. ayda gözüken bir alımı 2. ayda yapabilir miyiz veya 4. ayda gözüken bir istihdamı hemen başlatabilir miyiz?

İzleme uzmanı ile irtibat halinde olmak kaydıyla yapabilirsiniz
 

İnternet bankacılığı kanalıyla alınan dekont geçerli olacak mı?

Evet.
 

Proje için açtırdığımız özel hesapta biriken faiz paylaşılacak mı?

Genel bütçeli kamu idarelerinin proje hesaplarında biriken faiz eş finanasman oranında Ajans ve yararlanıcı kurum arasında paylaşılmaktadır. Diğer yararlanıcıların hesaplarında biriken faiz Ajansa aktarılmaktadır.
 

Halkbank’ta açtırdığımız hesabı sadece proje için mi kullanacağız?

Evet. Bu hesapta proje bitimine kadar başka işlem yapılmamalıdır.
 
 

Dövizle işlem yapabilir miyiz?

Evet, gerekli prosedür işletilerek proje hesabına bağlı bir alt hesap açılması yoluyla yapılabilir. 
 

2 yıl önce firmada çalışmış birini proje kapsamında istihdam edebilir miyiz?

Evet. 1 yıldan daha az sürede firmanızda çalışmamış olması yeterlidir. 
 

İşçi sirkülasyonu sıkıntısı var. Projedeki istihdamlarda da olursa sıkıntı olur mu?

Projede taahhüt ettiğiniz sayıda ve sürede istihdam gerçekleştirmelisiniz.
 

Ajansın ödemeleri yıllara sair olarak gelir kaydedilebilir mi?

Hayır, ödeme tarihinde kaydın da yapılması gerekmektedir. 
 

Proje kapsamında yeni bir muhasebe defteri açıp kayıtları bu defter üzerinden tutmak mümkün müdür?

Hayır. 
 

Ara rapor 1 defa mı düzenlenebilir?

İhtiyaç duyulması durumunda 2. rapor da kabul edilebilir.
 

Mali müşavir ile sözleşmeyi ne zaman yapmalıyız?

Ajansla imzalanan sözleşmenin imza tarihinden itibaren otuz gün içinde.
 

Görünürlük materyallerinin uygun olup olmadığı kararını kim verecek?

İzleme uzmanı.
 

Web sitesi, broşür vb. gibi bütçe kalemlerinde de görünürlük ilkelerine uyulacak mı?

Evet
 

Ön ödeme oranları nasıl düşünülüyor?

Ön ödeme yapılmaması gereken sıkıntılı projeler hariç % 20 ve % 40 arası ödeme yapılacaktır.
 

Performans göstergesi eksik gerçekleşirse sıkıntı olur mu?

Durum yararlanıcıdan kaynaklanırsa olur. Eksik gerçekleşmenin yararlanıcıdan kaynaklanmadığı konusunda izleme uzmanının ikna edilmesi gerekmektedir.
 

Ara ödeme yapılabilmesi ve kullanılabilmesi için kendi payımıza düşen eş finansmanı yatırmalı mıyız?

Hayır, ara ödeme hakediş usulüne göre ve blokesiz yatırılmaktadır. 
 

Projede yaptığımız alımlar için çekle ödeme yapabilir miyiz?

Mevzuatta uygun olarak yer almasına rağmen fiiliyatta mümkün gözükmemektedir. Bu yöntemin uygulanmaması tavsiye edilmektedir. 
 

Diğer firmalarla yaptığımız sözleşmeden doğan damga vergilerini ödememiz mi gerekiyor?

İster yararlanıcıya ödetin, ister siz ödeyin damga vergisi ödenmelidir.
 

Proje hesabından şirket işleri için para çekebilir miyiz?

Hayır.
 

Almak istediğimiz makinenin satıcısı yüksek ön ödeme talep ederse ne yapalım?

Bu durumu dosyayı hazırlarken düşük ön ödeme öngörerek engelleyebilir ya da kendi cebinizden yapacağınız harcamalarla talebi karşılayabilirsiniz.
 

Ajans desteğinin % 100’ünü harcamamız şart mı?

Hayır? Bütçe değerleri daha düşük gerçekleşebilir.
 

Rapor tarihlerini ileri veya geri almak mümkün mü?

Evet. Rapor tarihi geçmeden yapacağınız bir bildirimle değişiklik yapabilirsiniz.
 

Projede yaptığımız alımlardan oluşan D.V, stopaj, tevkifat vb. kesintiler de proje hesabından mı yapılacak?

Bu tür kesinti tutarlarını kendi hesabınıza aktarıp oradan ilgili daireye ödeme yapabilirsiniz.
 

Görünürlük için 3 teklif veya şartname gerekli mi?

Hangi kalemler için şartname ve tekliflerin gerekli olduğunu izleme uzmanınızla konuşabilirsiniz. 
 

Pazarlık usulünde kaç defa teklif alınabilir?

Mevzuatta ve fiiliyatta 2 defa teklif alınmaktadır.
 

Türkiye’de almak istediğimiz makineyi satan tek firma varsa yine de ihale yapacak mıyız?

Böyle bir durumda doğrudan alım yapabilirsiniz.

 

¨ 20.000 ile ¨ 150.000 arası alımlarımızı pazarlık usulü ile yapmamız mecbur mu?

Hayır. Her türlü alımda açık ihale esastır.
 

Doğrudan temin limiti altında kalan buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü vb. tek tek doğrudan teminle almak zorunda mıyız?

Tam tersi bu alımı birleştirip ihaleye çıkmak zorundasınız. Doğrudan temin limitinde kalmak için suni bölünme yapmamalısınız.
 

Proje alımları için şirket kredi kartı ile ödeme yapabilir miyiz?

Hayir.
 

Neden vadeli hesap kullanmaktayız?

Kanuna göre kamu parası gelir getirici hesapta değerlendirilmelidir.
 

Destek verilen her projede görünürlük uygulanması zorunlu mudur?

Evet. 
 

Görünürlük yükümlülükleri proje sona erdiğinde bitiyor mu?

Görünürlük yükümlülüğü proje bitiminden sonra 3 yıl boyunca devam etmektedir.
 

Bütçeden fazla harcama yapılırsa Ajans desteği artar mı?

Hayır, imzalanan sözleşmedeki destek tutarı asla aşılmaz.
 

Görünürlük kapsamında uygulanacak logolar için bir ölçü var mıdır?

Görünürlük materyallerinin ve logoların büyüklüğü uygulanacağı yere göre izleme uzmanı ile mutabık kalınarak kararlaştırılır.
 

Proje kapsamında alınan her makine ekipmanda levha olacak mı?

Evet.
 

Kendi hesabımızdan yaptığımız harcamaların faturasını beyan etsek uygun maliyet sayılır mı?

Hayır. Tüm harcamalar proje hesabından yapılmalıdır.
 

Rapor yazılırken bütçe tutarları KDV dahil olarak mı girilecek?

Evet.
 

Kısmi teklifli ihale yapılabilir mi?

Evet, lotlandırma yapılabilir
 

Proje hazırlanırken kurlar düşüktü, şimdi çok yüksek. Bu durumda ne yapabiliriz?

Kur farklarından oluşan zararları kendiniz karşılayabilir, fark sizi çok sıkıntıya sokacak durumdaysa projenin feshi için başvurabilirsiniz.
 

İhalelerde en düşük teklifi kabul etmek zorunda mıyız?

Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde uygun en düşük teklif kabul edilir. Hizmet alımı ihalelerinde hizmetin niteliği de değerlendirilir.
 

İhale dosyasını izleme uzmanı ile birlikte mi yapacağız?

İhale dosyasını hazırlama sürecinin her aşamasında izleme uzmanı ile irtibatta olmanız hataları minimize etmeniz açısından faydalı olacaktır. 
 

Damga vergilerini iki kez mi ödeyeceğiz?

Damga vergisini oluşturan kağıt kaç nüsha olarak düzenlendiyse o kadar damga vergisi ödenmelidir. 
 

Yaptığımız tüm alımlardan Damga Vergisi doğuyor mu?

Sözleşme imzalamadığınız veya damga vergisi kanununda vergi oluşturacağı belirtilen kağıtları düzenlemediğiniz sürece vergi oluşmaz. İlgili hususlar için kanuna bakabilirsiniz.
 

Bütçe revize sürecinde çıkarılan bir kalemi tekrar bütçeye almak mümkün mü?

Bu işlem mümkün değildir. 
 

Sözleşme değişiklik sürecinde küçük ve büyük değişiklikleri nasıl ayırt edeceğiz?

Bu husus ile ilgili “Proje Uygulama Rehberinde” açıklama bulunmaktadır. Ayrıca değişiklik talebinizi Ajansa göndermeden önce izleme uzmanı ile irtibata geçmeniz faydalı olacaktır. 
 

İhaleyi istemediğimiz firma kazandıysa daha fazla fiyat teklifi veren firmadan üstünü biz karşılamak kaydıyla alım yapabilir miyiz?

Hayır. İhaleyi kazanan firma size satış yapma hakkını kazanmış demektir
 

Proje bütçesinde yer almayan ayni katkı olarak yazılan insan kaynakları istihdamı için projeden karşılanan kişiler için gönderdiğimiz belgelerin aynılarını gönderecek miyiz?

İstenilecek belgeler duruma göre değişebileceğinden izleme uzmanı ile irtibata geçmelisiniz.
 

YMM raporu şartı devlet kurumları içinde geçerli mi?

Evet.
 

YMM sözleşmesinin bir örneği var mı?

Sözleşmenin standart formatı YMM’lerde bulunmaktadır. 
 

Ajansın ödemelerini beklemeden kendi cebimizden ödemeleri yapabilir miyiz?

Proje hesabını kullanmak kaydıyla ödemeleri kendi cebinizden yapabilirsiniz. Mahsuplaşma işleminin nihai ödemeden sonra yapılacağını unutmayınız. 
 

Proje hesabındaki blokeyi kaldırma işlemi tarafımızdan gerekli tutar yatırıldıktan sonra otomatik olarak yapılmakta mıdır?

Hayır. Blokenin kalkması için üzerinize düşen tutarı yatırdıktan sonra eposta ile izleme uzmanına haber vermelisiniz.
 

Size rapor gönderildikten sonra ödeme kaç gün içinde yapılmaktadır?

Raporların eksiksiz gönderilmesi kaydıyla; mevzuatta ara rapor için 10 gün nihai rapor için 30 gün inceleme süresi tanımlanmıştır. 
 

Ödeme zamanlarında tekrar vergi ve SGK borcu yoktur yazıları istenecek mi?

Evet.
 

Projeyi erken bitirebilir miyiz?

Evet.
 

Makine alımlarına montaj ve nakliye maliyetleri dahil midir?

Bu hususu şartnamede belirtmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde nakliye ve montaj giderleri dahil olmayacaktır. 
 

İnşaat işlerinde hakediş birkaç parça halinde yapılabilir mi?

Evet. Proje süresi içinde kalmak kaydıyla yapılabilir. 
 

Personel istihdam desteğine SGK ve vergi yükümlülükleri dahil mi?

İşveren maliyetleri hariç olmak üzere dahildir. 
 

Alınan makinelerden biri bölge dışında olacak, izlemesi nasıl yapılacak?

Biz gerektiği şekilde izleriz, siz merak etmeyin.
 

İhale ilanını üye olduğumuz sitede yayınlayabilir miyiz?

Satın alma rehberinde yer alan şartları karşıladıktan sonra ilanı bu gibi ortamlarda da yayınlayabilirsiniz.  
 

İhalelere izleme uzmanı katılacak mı?

Programın uygun olması kaydıyla izleme uzmanları tüm ihalelere katılım sağlamaktadır.
 

Fatura tutarları bütçe tutarlarıyla uyumlu mu olmalıdır?

Hayır. Tutar bütçe tutarından fazlaysa fazla olan kısmını siz karşılarsınız. 

 

Makine ekipman desteği neden % 100 değil?

Bu durum proje mantığıyla uyuşmamaktadır. 
 

Önümüzdeki senelerde program bütçeleri artırılacak mı?

Program bütçelerimiz yıllar içinde artış göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda da artış olması beklenmektedir. 
 

İhalede şartnameyi tek bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlayabilir miyiz?

Hayır.
 

Proje banka hesabından işlem ücreti kesilmekte midir?

Proje hesaplarında muafiyet bulunmaktadır. Eft, havale vb. işlemlerden ücret kesilmemektedir.
 

Bütçeye yeni bir kalem eklenebilir mi?

Proje amaçları ile uyumluluğu Ajans tarafından onaylanan kalem zeyilname ile bütçeye eklenebilir.
 

Cezai yükümlülüklerin her biri için ayrı oranlar var mı? Uygulanabilecek maksimum ceza gibi bir sınır var mı?

Evet, cezai yükümlülük oranları/tutarları için sözleşmenin ilgili bölümüne bakınız. Maksimum ceza tutarı diye bir durum yoktur.
 

Doğrudan temin veya ihale limitleri KİK’te olduğu gibi yıllar içerisinde değişiyor mu?

Hayır, sadece ilgili mevzuat değiştiğinde oranlar da değişiyor.
 

Doğrudan teminde marka belirtmek uygun olur mu?

Mümkün olabilir. 
 

YMM’ler raporu KDV’siz yazmakta ısrar ediyorlar, bir sıkıntı olur mu?

Tutarlar X+KDV şeklinde belirtebilir.
 

Bazı kalemlerimizin doğrudan temin sınırlarında kalabilmesi için parça parça alınması mümkün mü?

Aksine suni bölünme yapılmamalıdır.
 

Yurt dışı alımlarında gümrük beyanname tarihi bir anlam ifade ediyor mu?

Yurt dışı alımlarda uygun maliyet belirlerken fatura ve sözleşme tutarları üzerinden hesap yapmaktayız. 

 

Alacağımız bir makinenin Türkiye’de distribütörü varsa illa ondan mı almamız gerekir, doğrudan üreticiden almamız mümkün mü?

Kanuni bir sıkıntı olmadığı sürece bizim için sorun değildir.
 

Dövizle alım yaparken kendi döviz hesabımdan ödeme yapabilir miyim?

Proje özel hesabına bağlı bir döviz hesabı açtırıp, kendi hesabınızdan bu hesaba parayı gönderdikten sonra ödeme işlemini yapmalısınız. Döviz alt hesabı açtırma işlemi bildirim mektubu ile yapılmaktadır.
 

Hali hazırda fabrikada kullandığım bazı makinelerin aynılarını proje kapsamında alacağım ve aynı marka olmasını istiyorum. Yine de ihaleye çıkmak zorunda mıyım?

Tutarlar ihale yapılmasını gerektiriyorsa ihaleye çıkmalısınız.
 

Alacağımız makinenin daha ucuz olması için başvuruda belirttiğimiz şartnameden bazı özellikleri çıkartabilir miyiz?

Başvuruda belirtilen şartnamede bazı değişikliklerin yapılması mümkün olmakla birlikte sadece daha ucuz olması için böyle bir talep uygun değildir. 
 

İhaleye katılım için ücret istenebilir mi?

İhale dosyasının alınabilmesi için makul düzeyde ücret talep edebilirsiniz.
 

İhalelerde yüklenicilerden teminat mektubu isteyebilir miyiz?

Evet.
 

İhalenin şartnamesinde marka belirtebilir miyiz?

Hayır.
 

Deftere tabi olduğumuzdan Ajansla yaptığımız sözleşmeden doğan DV’yi önümüzdeki ay sonunda ödeyeceğiz sorun olur mu?

Hayır. İlgili beyanı yaptığınızı gösterir belgeyi bize sunduğunuzda sıkıntı olmayacaktır. 
 

Kamu kurumları DV, tevkifat vb. kesintilerde nasıl bir yol izleyecekler?

Bu tutarları proje hesabından kurumun hesabına aktarıp daha sonra ilgili evrakları Ajansa iletmelisiniz.
 

Projemizde bir kalem şeklinde yazılmış bir araç var fakat aracın üstüne koyacağımız ekipmanları başka yerden almamız gerekiyor, bu mümkün mü?

İzleme uzmanının suni bölünme ile ilgili bir şüphesi oluşmadığı sürece bu işlem yapılabilecektir.
 

Başvuru esnasında gönderdiğimiz şartnameyi değiştirmek için zeyilname gerekli midir?

Şartnamenin değiştirilmesi konusunda izleme uzmanı ile irtibata geçmelisiniz.
 

Proje kapsamında istihdam ettiğimiz personel için SGK’ya ayrı bildirge mi düzenlememiz gerekiyor?

Böyle bir zorunluluk yoktur.

 

Proje tabelasının standart bir formatı var mı?

Proje kapsamında yapılacak görünürlük materyallerinin örnekleri için “Görünürlük Rehberi” ne bakmanız gereklidir. 
 

Ajans proje hesabına ön ödemeyi yaptıktan sonra biz ne kadar sürede ön ödeme yapmalıyız?

Böyle bir süre sınırı yoktur.
 

Ara rapor sunmamak gibi bir tercih yapabilir miyiz?

Evet.
 

İhalenin yeri ve zamanı için standart bir uygulama var mıdır?

Bekleme sürelerine uyduktan sonra her hangi bir yer ve zamanda ihalenizi yapabilirsiniz.
 

Alacağımız makineyi oluşturan alt ekipmanlar için marka belirtebilir miyiz?

Hayır. 
 

İhelede şartnamede yer almayan bir konu üzerinden yüklenici seçimi yapabilir miyiz?

Hayır.
 

Proje kapsamında yaptığımız 50 – 100 TL harcamalar için hesabı mı kullanacağız?

Aylık 1000 TL’ye kadar elden çekme ve ödeme yapılabilir.