Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Projeyi uygulamayı planladığımız taşınmazda elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerimiz bulunmasına rağmen yapı kullanma iznimiz bulunmamaktadır. Yapı kullanma iznimizin bulunmuyor oluşu proje uygulamamıza engel teşkil eder mi?

Projenizin başarılı olması durumunda sizden resmi makamlardan alınması gereken tüm izinler talep edilecektir. Gerekli izinlerin alınmamış olması projenin uygulanmasına engel teşkil eder.

 

Proje kapsamında kullanılması planlanan bir taşınmaz için tapu devri gerekli midir yoksa malikin onayı yeterli olur mu?

Kullanım hakkına ilişkin asgari 5 yıllık (proje süresi + 3 yıl) bir sözleşme ile taşınmazın tarafınıza tahsisi yapılabilir.

 

Projemiz kapsamında arsa tahsisi eş finansmanın olarak kabul edilecek midir?

Hayır. Eş finansman nakdi olmak zorundadır. Projeniz kapsamında arsa tahsisi gibi bir durum söz konusuysa bunu ayni katkılar içinde gösterebilirsiniz.

 

SÜÇEP kapsamında kurum yetkililerini giriyorum. Taslak Görüntü istiyorum belirlediğimiz 1. Yetkili Kişi ile 2. Yetkili Kişi KAYS’da farklı çıkıyor. Yetkilileri tekrar girdim ama durum değişmedi. Ne yapmam gerekiyor?

Yetkili kişilerin KAYS’ta 1. Yetkili Kişi ve 2. Yetkili Kişi olarak tanımlanması herhangi bir hiyerarşi belirtmemektedir. Yetkili kişilerin bilgileri doğru bir biçimde girildiyse hangi yetkili kişinin 1. Yetkili Kişi olarak tanımlandığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 

SÜÇEP kapsamında proje başvurusunda bulunabilmek için sadece başvuru sahibinin ödenmemiş katkı payı borcu bulunmaması yeterli mi; yoksa ortaklarda veya iştirakçilerde de aynı şart aranıyor mu?

Katkı payı borcu bulunsa dahi kurumlar proje başvurusunda bulunabilir ancak projenin başarılı bulunup destek almaya hak kazanması durumunda sözleşme imzalanabilmesi için proje başvuru sahibi ve varsa proje ortağının Ajans’a ödenmemiş katkı payı borcu bulunmaması gerekmektedir. Varsa proje iştirakçileri için böyle bir şart aranmamaktadır.

 

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak elektrik üretip satacağım. Bu uygun proje konusu mudur?

SÜÇEP kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda proje kapsamında öngörülen hedef kitlenin tükettiği enerji miktarı hesaplanarak ya da kurulu güç esas alınarak buna karşılık gelecek kapasitede bir santral kurulması öngörülmelidir. Belirli dönemlerde ihtiyaç fazlası olan enerjinin satılıp buradan gelir edilmesi mümkün olabilmekle birlikte proje kapsamında esas amaç elektrip üretip bunu satarak gelir elde etme olmamalıdır.

 

SÜÇEP kapsamında güneş enerjisi kullanarak elektrik üretmeye yönelik bir projem var. Hangi prosedürleri takip etmeliyim?

Güneş enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yapılacak projeler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki bağlantıda verilen dokümanda açıklanmıştır.

Lisanssız Güneş Enerji Santralleri İçin İzin Prosedürleri

 

SÜÇEP kapsamında hangi kurum ve kuruluşlar Ajans'a katkı payı ödemekle yükümlüdür? Ajans'a katkı payı yükümlülüğünü yerine getirmeyenler Program'a başvurabilir mi?

Kalkınma Ajansları ''Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği''nin 10/6 maddesine göre İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odaları Ajans'a katkı payı ödemekle yükümlüdür. Bu Başvuru Sahiplerinin Ajans'a katkı payı borcu olması proje başvurusu yapmasına engel değildir. Ancak, projelerinin desteklenmeye hak kazanması durumunda, Ajans ile sözleşme imzalayabilmek ve destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının birikmiş tüm borçlarını (yapılandırılmış ve düzenli ödenen borçlar hariç) ödemiş olması gerekmektedir.

 

SÜÇEP kapsamında başvuru yapabilecek uygun başvuru sahipleri kimlerdir?

Program kapsamında sadece aşağıda yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları (valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb.)
  • Mahalli İdareler (belediye, il özel idare, köy muhtarlığı ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri)
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar ve borsalar)
  • Üniversiteler (rektörlük, fakülte, enstitü, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu, yüksekokul)
  • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı gütmeyen)
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, federasyon vb.)
 

Değerlendirme Aşaması


SÜÇEP kapsamında projeler Ajans uzmanları tarafından mı değerlendirilir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilsel kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir. Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisans mezunu ve alanında en az 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak adlandırılmaktadır. Bağımsız değerlendiriciler, veri tabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiricilerde başka nitelikler de aramaktadır. Değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.

 

SÜÇEP kapsamında değerlendirme hangi unsurları içeren projeler avantajlı olacaktır?

Değerlendirme aşaması için 2 kriterde avantaj puan uygulaması yapılacaktır:

1. Başvuru Sahibinin Ajans Tarafından Geçmiş Dönemlerde İlan Edilen Proje Teklif Çağrılarından Yararlanma Durumu

Fesih Dahil İmzalanan Sözleşme Sayısı

Üç veya Daha Fazla Proje

İki Proje

Bir Proje

Destek Almamış

Avantaj Puan

1

2

3

4

2. Projenin Uygulanacağı İlçenin Gelişmişlik Düzeyi

Düzey

Avantaj Puan

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak

1

1

Merkez

Merkez, Tavşanlı

Akhisar, Salihli, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre

Merkez

2

2

Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İscehisar, Sandıklı

Emet, Gediz, Simav

Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma

Banaz

3

3

Bayat, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane

Demirci, Gördes, Köprübaşı, Selendi

Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

 

Sözleşme Aşaması


Projem desteklenmeye hak kazandı ve sözleşme imzalamaya davet edildim. Sözleşme imzalamazsam sonraki başvurum için 1 yıl beklemek zorunda kalır mıyım?

Hayır. Sözleşme imzalamadığınız için destekten yararlanmış sayılmazsınız. Ayrıca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan programlar kapsamında 1 yıl bekleme kuralı bulunmamakta olup her yıl yeni programa başvuru yapılabilmektedir.

 

SÜÇEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşmeleri ne zaman imzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde imzalanır. Sözleşmelerin 2016 yılının Eylül ayı içerisinde imzalanması öngörülmektedir. Ancak, gelen proje sayısının fazla olması, bağımsız değerlendiriciler ve/veya değerlendirme komitesi için yeterli sayıda nitelikli aday bulunamaması, Yönetim Kurulu’nun toplanamaması ve diğer zorunlu haller sebebiyle tarihlerde değişiklik olabilir.

 

SÜÇEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin Başvuru Sahiplerinden sözleşme aşamasında teminat alınacak mıdır?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından sunulan ve desteklenmeye hak kazanan projeler için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %10 (yüzde on)’u kadar ve 30 (otuz) ay süreli teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler tedavüldeki Türk parası ve bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektuplarıdır. Yararlanıcı, Ajans’ın bildireceği banka hesap numarasına teminatı yatırdığına dair dekontu sözleşme imzalamaya geldiği zaman ibraz etmelidir.

 

Uygulama Aşaması


Proje süresinden erken bitebilir mi?

Proje kapsamındaki tüm faaliyetler ve alımlar bitikten sonra proje erken bitebilir.

 

Proje sonrası denetimler ne kadar sürüyor?

Proje bittikten sonra 3 yıl boyunca denetimler devam edecektir.
 

Yaptığımız tesisi devredebilir miyiz?

Proje kapsamındaki tesisin 3yıl süreyle devredilmemesi esastır. Ancak Ajans onayı ile gerçekleştirilebilir.
 

İhaleler kapsamında iş artışı yapılabilir mi?

İş artışı teknik olarak yapılabilir. Ancak uygun maliyet sayılabilmesi için izleme uzmanı ile irtibat halinde olması  gerekmektedir.
 

Ön ödemeyi hemen kullanabilir miyiz?

Ajansın yatırdığı ön ödeme oranında sizde proje hesabına para yatırıp ön ödeme blokesini açtırdıktan sonra kullanabilirsiniz.
 

Damga vergisi ve tevkifat gibi ödemelerde proje hesabından mı yapılacak?

Evet konu ile ilgili ayrıntıyı izleme ve değerlendirme biriminden öğreniniz.
 

Kurum bütçesinden proje için harcama yapabilir miyiz?

Proje hesabınızdan harcamaları kaydıyla yapabilirsiniz.
 

Son dönemde yaşanan güvenlik soruşturmaları kapsamında, projemizin yüklenicileri ile ilgili araştırmaları nasıl yapabiliriz?

Savcılık ve emniyetle irtibat kurabilirsiniz.
 

Hakkedişler için gerekli evraklar nelerdir? Ajansın hakediş için belirlediği kendi evrakları mevcutmu?

Kamu kurumları ve bu nitelikteki kurumların hakkediş için kendi mevzuatlarında belirlenen belgeler ajans için de kanıtlayıcı doküman olarak kabul edilecektir. Ajansın hakkediş için ayrı bir evrakı bulunmamaktadır.

 

Kısmi bloke kaldırma olabilir mi?

Ön ödemedeki blokenin kısmi olarak kalkması söz konusu değil. Proje hesabınıza blokenin kalkması için gerekli tutarı parça parça ya da bütün olarak yatırdığınızda ancak bloke kalkacaktır.
 

Proje tamamlandığında proje hesabını kullanmaya devam edebilir miyiz?

Proje sonuçlandığında hesabın kullanımı size aittir.
 

İzleme uzmanımızın bizi yanlış yönlendirmesi sonucu oluşacak zararlar ne olacak?

İzleme uzmanının mevzuat çerçevesindeki görevi projenizi izlemek ve değerlendirmekten ibarettir, ancak birim politikamız olarak yararlanıcılarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen projenizi sahiplenin ve sözleşmeniz gereği sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın.
 

İkinci ara ödeme alma hakkımız var mı?

Evet ikinci ara ödemeyi ikinci ara raporu yazarak talep edebilirsiniz.
 

Ziraat bankasından işlem yapan genel bütçeli kurumların ön ödemesi blokeli mi olacak?

Hayır bu hesaptan bloke konmayacak.
 

Projenin görünürlük tabelasında “bu proje Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir.” İbaresi yer almaktadır. Projenin eş finansmanına bizde ortak olduğumuza göre aynı ibareyi kurumumuz için de yazıp, kullanabilir miyiz?

Kullanabiliriz.
 

İhalelerde alt yüklenici olabilir mi?

Satın alma rehberi gereği işin tamamı ya da bir kısmı alt yüklenicilere ya da taşeronlara devredilemez, ihale edilemez.
 

Ödeme alabilmek için hazırladığımız raporların değerlendirme süreleri ne kadardır, yani raporda yazdıktan ne kadar zaman sonra para hesabımıza geçer?

Ara rapor için uzmanınızın inceleme süresi 1 hafta, nihai rapor için 1 aydır. Ancak bu süre raporun düzenine ve eksik evrakların durumuna göre değişiklik gösterebilir. Eksik evrak talebi ve evrakların ajans kaydına girmesinden sonra bu süreler yeniden başlar.
 

Proje uygulama sürecinde ajanstan ek bütçe alabilir miyiz?

Sözleşme aşamasında belirlenen destek tutarı azami tutardır ve arttırılamaz.
 

Performans göstergelerine cezai işlem uygulanıyor mu? Ceza işlem uygulama kriterleri nelerdir?

Performans göstergelerinizin değerlendirilmesi proje sonunda gösterge hedeflerinize yaklaşma oranınıza göre değerlendirilecektir.
 

Faiz gelirleri nasıl paylaşılıyor?

Ajansımızla imzalamış olduğunuz destek sözleşmeniz gereği, proje hesabında nemalanan tutar ajansa aktarılır.
 

Aynı katkıların kanıtlayıcı belgeler istenecek mi?

Proje ile ilgili tüm harcamalar proje hesabından yapılmalıdır.(Proje ile ilgili fakat uygun olmayan maliyetler de dahil)
 

Harcama yetkilisi, yetkisini devredebilir mi?

Kurumunuzun mevzuatının mümkün kıldığı durumlarda devredebilir.
 

Bütçe ile alakalı zeyilname ve bildirim mektubu hesaplamalarında sorun yaşıyoruz. Daha kolay hesaplama yöntemi mevcut mu?

İlgili izleme uzmanınızla irtibata geçmeniz fayda sağlayacaktır.
 

Gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisi aynı kişi olabilir mi?

Kamu mevzuatının ilgili hükümleri gereği, gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisi aynı kişide birleşmez.
 

Görünürlük tabelası ölçüleri görünürlük rehberindeki boyutlarda mı kullanılacak?

Proje alanı ya da afişine uygun büyüklükte yapılabilir
 

Değişiklik taleplerinde istenilen belgeler nelerdir?

Talebin yapısına göre istenilen belgeler, değişiklik talebi sunulduğunda sizden istenecektir.
 

Değişiklik taleplerinde kriter nedir?

Değişikliğe bağlı olarak proje amacına hizmet etmesi, uygun gerekçesinin olması, eşit muameleye aykırı olmaması, geriye dönük olmaması ve azami mali destek tutarını aşmaması şartıyla birim tarafından spesifik olarak değerlendirilir.
 

Kar amacı gütmeyen kurum-kuruluşlar için KDV haricinde maliyet olarak değerlendirilecek mi?

Vergilerin durumu ödeme yapılmadan önce uzmanınızla değerlendirilmelidir.
 

Ara rapor 1 defa mı düzenlenebilir?

İhtiyaç duyulması durumunda 2. rapor da kabul edilebilir.
 

Mali müşavir ile sözleşmeyi ne zaman yapmalıyız?

Ajansla imzalanan sözleşmenin imza tarihinden itibaren otuz gün içinde.