2014 Yılı Teknik Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


2014 Yılı Teknik Destek Programı'nda Aynı Dönemde 2 Ayrı Faaliyet Teklifinde Bulunabilir Miyiz?

Evet. Bir başvuru sahibi 2014 TD kapsamında aynı dönemde farklı faaliyet tekliflerinde bulunabilir. Fakat aynı dönem içerisinde en fazla 1 faaliyet teklifi için destek alabilir. Ayrıca, Program kapsamında farklı dönemlerde olmak şartıyla bir başvuru sahibinin en fazla 2 faaliyeti desteklenebilir. 

 

Ajansa Katkı Payı Borcu Olan Kurumlar Destek Almaya Hak Kazanabilir Mi?

Evet. Bilindiği üzere 5449 sayılı kanun kapsamında il özel idareleri, belediyeler ve ticaret sanayi odaları Ajansa her yıl belli bir katkı payı ödemekle yükümlüdürler. Bu programın bir mali destek programı olmaması sebebiyle söz konusu yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiş olan kurumlar da teknik destek programına başvuru yapabilirler ve destek alabilirler.

 

Değerlendirme Aşaması


Faaliyetin Destek Almaya Hak Kazandığını Nasıl Öğrenebilirim?

Değerlendirme süreci sonunda desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri ve faaliyet isimleri Ajans’ın internet sitesinde yayınlanır ve başarılı başarısız tüm başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur.

 

Başarılı Sayılan Her Faaliyet Desteklenecek Midir?

Hayır. Başarılı faaliyetler 2014 Yılı Teknik Destek Programı’nın bütçesi sınırları içerisinde desteklenebilecektir. Bütçenin bitmesi durumunda başarılı olduğu halde faaliyet desteklenmeyebilir.

 

Bu Program Kapsamında Kaç Faaliyet İçin Destek Alabilirim?

2014 TD Başvuru Rehberi Bölüm 2'de belirtildiği üzere bir kurum/kuruluşa bir dönem içerisinde 1 kez, yıl içerisinde ise en fazla 2 kez teknik destek sağlanır.

 

Değerlendirme Aşamasında Bir Faaliyetin Başarılı Kabul Edilmesi İçin Hangi Şartları Sağlaması Gerekir?

Bir faaliyetin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir:

1) Faaliyet, idari kontrol ile uygunluk kontrolündeki kriterleri sağlamalıdır.
2) Faaliyet, her bir Değerlendirme Komisyonu üyesinden İlgililik bölümünden en az 20 (yirmi) puan almalıdır.
3) Faaliyet, Değerlendirme Komisyonu üyelerinden toplamda ortalama en az 70 (yetmiş) puan almalıdır.
 

Sözleşme Aşaması


Sözleşme Kaç Nüsha Halinde Düzenlenecektir ve Damga Vergisi Ödenecek Midir?

Başvuru sahibi ve Ajans arasında tek orijinal nüsha sözleşme yapılacaktır. Orijinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise yararlanıcıya verilecektir.

Ajans'ın teknik destek faaliyeti kapsamında bir dış uzmandan eğitim / danışmanlık hizmeti alması durumunda, Ajans ve dış uzman arasında tek nüsha orijinal sözleşme yapılacaktır. Orijinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise dış uzmana verilecektir. Orijinal nüshaya ilişkin damga vergisi dış uzman tarafından ödenecektir.

 

Sözleşmeler Ne Zaman İmzalanacaktır?

Sözleşmeler, başvuru sahibine yapılacak yazılı tebliğden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde imzalanır.

 

Sözleşme İmzalama Aşamasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak olan yazılı tebliğ ile birlikte Bilgi Notu gönderilecektir. Bilgi Notunda sözleşme öncesi yapılması gereken tüm işlemler tarafınıza detaylıca bildirilecektir.