2011 Yılı Teknik Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


ISO 9001 Danışmanlığı Teknik Destek Programı Kapsamında Faaliyet Konusu Olabilir Mi?

Evet. ISO 9001 ya da diğer kalite belgelerinin alımına yönelik danışmanlık hizmetleri Teknik Destek Programı'nın bütçesi ve zaman sınırları içerisinde olması durumunda uygun faaliyet olabilir. Bu tarz bir danışmanlık alınması durumunda faaliyetin somut bir çıktısı kalite belgesinin temini olması beklenmektedir. Fakat alınacak danışmanlık sonrası kalite belgelerinin temini Yararalanıcı kuruluşa ait olacaktır. Belgenin temin edilmemesi durumunda teknik destek faaliyeti başarısız olacaktır. Bu durumda Ajans, Yararlanıcı'dan sözleşme sınırları çerçevesinde yaptığı harcamaların geri ödemesi talep edebilir.

 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Uygun Başvuru Sahibi Midir?

Evet. Mahalli idari birilikleri Program kapsamında uygun başvuru sahibidir. Bu kapsamda bir mahalli idari birlik olan köylere hizmet götürme birlikleri de bu Programa başvurabilirler.

 

Başvuru Formundaki Faaliyet Türlerinden Birden Fazla Seçim Yapabilir Miyiz?

Hayır. Başvuru formu Ek-A faaliyet türlerinden sizin faaliyetinize en uygun olan bir tanesini seçmeniz gerekmektedir.

 

Ek-A Başvuru Formu 3.4.1.3 Görünürlük Faaliyetleri Kısmı Nasıl Açıklanmalıdır?

Başvuruları sırasında görsel materyal talep edilmemektedir. Materyallerin metin olarak yazılması yeterlidir.

 

Destekleyici Belgelerden, Başvuru Rehberinde Açıklandığı Gibi, Madde1-2-4-5 Kamu Kurum /Kuruluşları Muaf Tutulmuş, Biz Ticaret ve Sanayi Odaları da Bu Kapsamın İçinde Mi Yer Almakta?

Hayır. Ticaret ve Sanayi Odaları kamu kurum ve kuruluşu olarak değil, meslek odaları olduğundan destekleyici belgelerin tümünü sunmakla yükümlüdür.

 

Başvuru Rehberinde Faaliyet Konularının Başlıklarından Bazıları Verilmiş Peki Bu Program Kapsamında Sadece 1 adet Eğitim Başlığı Mı Seçilebilir Yoksa Birbirine Konu Olarak Yakın ve Uygun Olan Başlıklar Aynı Destek İçeriğinde Yazılabilir Mi?

Başvuru Rehberi’nde verilmiş olan faaliyet konuları sadece ve sadece örnek amaçlı olup, hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Genel amaç ve önceliklere uymak şartıyla ve Teknik Destek uygulama süresini (1 ay) geçmemek koşulu ile istediğiniz faaliyet konusunda Teknik Destek başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

2011 yılı Teknik Destek Programı (ZAFER/2011/TD) Kapsamında Hazırlanacak Olan Projede, Projenin Konusuna Uygun Olarak, Aynı Hedef ve Amaçlar Doğrultusunda Farklı Kesimlere Birden Fazla Seminer Yazabilir Miyiz?

Evet. Hedef Grubunuzu birden fazla seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

 

İmza Sirküleri ve İmza Beyannamesinin Noter Onay Tarihinin Süresi Var Mıdır? Örneğin Daha Önceki Proje İçin Çıkarılan Noter Onaylı İmza Sirküleri ve Beyannamesini, Temsil ve İlzama Yetkili Kişiler Aynı Olduğu Takdirde Bu Projede Kullanabilir Miyiz?

Evet. Temsil ve ilzama yetkili kişiler değişmediği sürece imza sirküleri ve beyannameleri geçerli olacaktır. Fakat noter onaylı imza sirküleri ve beyannamelerinin asılları başvuru aşamasında sunulmalıdır.

 

Ortakların Vermesi Gereken Noter Onaylı İmza Sirküleri ve Beyannamesi Fotokopi Olabilir Mi? Ortak Bunların Orijinalini Kendi Proje Başvurusunda Zaten Sunuyor Olacak.

Evet. Ortak aynı program kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunuyor ise ortak olduğu projede imza sirküleri ya da imza beyannameleri fotokopi olabilir.

 

Temsil ve İlzama Yetkili Kişiler Kısmında Bir Kişi Olması Yeterli Mi? Noter Onaylı Olarak Tek Kişinin İmza Sirküleri veya Beyannamesi Yeterli Mi?

Evet. Kurum/kuruluşu temsil ve ilzama münferiden yetkili bir kişi var ise sadece o kişinin imza sirküleri veya beyannamesi yeterli olacaktır.

 

Belediye Başkanı Başvuru ve Sözleşme Süreçlerinin Takibi İçin Görevlendirme Yapabilir Mi?

Evet. Belediyenin başvuru sahibi veya ortak olarak önereceği faaliyet tekliflerinde veya projelerde Belediye Başkanı (kurumun en üst amiri ), istediği kişiyi temsil ve ilzama yetkili kılarak süreçlerin takibini yaptırabilir.

 

Geçici Uzman Desteğinin İstenmemesi veya İştirakçi Olmaması Gibi Durumlarda Kontrol Listesinin Hangi Sekmesi İşaretlenecektir?(Evet,Hayır,Muaf).

Muaf Sekmesi İşaretlenecektir.

 

OSB Bölge Müdürleri veya Yönetim Kurulu Başkanının Kurumu Temsiline Yönelik Kararı Başvuru Evraklarını İmzalayabilmesi İçin Yeterli Midir? Yoksa Başvuru İçin Ayrıca Karar Almak Gerekir Mi?

OSB’ler çift imza ile temsil edildiğinden; daha önceden temsil yetkisi olan iki kişinin imzası başvuru evraklarının imzalanması için yeterli olacaktır. Ancak başvuru evrakları sadece imza yetkisine sahip iki kişiden bir tanesi veya 3. bir şahıs tarafından imzalanacak ise bu durumda ayrıca karar alınması gerekmektedir.

 

SGK'dan Alınan "Borcu Yoktur Belgesi"nin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

2011 yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinin "2.2.2.1 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler" Kısmının 5. Maddesinde belirtildiği üzere "Borcu Yoktur Belgesi" başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olması gerekmektedir.

 

Proje Ortağının Temsilcisinin Her Sayfaya Paraf Atması Gerekiyor Mu?

Hayır Proje Ortağının her sayfaya paraf atması gerekmiyor. Proje Ortağının sadece "Ortaklık Beyannamesi"ni imzalaması yeterlidir. 

 

Teknik Destek Programına Sunulacak Projelerin Son Başvuru Tarihinin Kurban Bayramı'nda Tatil Olması Olasılığına Karşı Ertlenme Durumu Var Mı?

 

2011 Yılı Kurban Bayramı devamında, 10-11 Kasım 2011 tarihlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile idari tatil edilmesi durumunda son başvuru tarihi 15 Kasım 2011 saat 17:00’a kadar uzatılacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından bahsi geçen karar alınmazsa, 2011 Yılı Teknik Destek Programına başvurular açıklandığı üzere 11 Kasım 2011 saat 17:00’da tamamlanacaktır.

 

 

Ortaklar da Kilit Personel Özgeçmişlerini Sunmak Zorunda Mı?

Hayır. Projede sadece kilit görevleri olan personelin özgeçmişleri sunulmalıdır.

 

Sunulacak Kilit Personel Formu ile İlgili Herhangi Bir Sınırlama Var Mı?

Hayır. Kilit Personel formu ile ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak, form doldurulurken formda belirtilen kriterlere sadık kalınması gerekmektedir. Ayrıca, kilit personelin projenin uygulanmasında önemli görevler alacak kişilerden oluştuğu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Başvuru Sahibi Her Sayfayı Paraflamalı Mıdır?

Evet. Başvuru sahibi başvuru formunun her sayfasını paraflamalıdır.

 

Ortaklık Beyannamesi 1 Sayfayı Aşıyor ;Fakat Başvuru Rehberinde Aşmaması Gerektiği yazıyor. Yazı Puntosunu Değiştirmek Gerekiyor; Ama Verdana 10 Dışında Punto Kabul Edilmiyor. Ne Yapmamız Gerekiyor?

"Başvuru Rehberi"inde belirtildiği üzere "Ortaklık Beyannamesi"nin 1(bir) sayfayı geçmemesine özen gösteriniz. Ancak ortaklara ilişkin bilgiler 1(bir) sayfayı aşıyorsa ikinci bir sayfada kullanılabilir.

 

Ticaret ve Sanayi Odası İçin İmza Tatbikinin Noter Onaylı Olması Yetiyor Mu?

Evet. Ticaret Sanayi Odası için temsil ve ilzama yetkili kılınan kişiler için  imza sirküsünün noter onaylı olması yeterlidir.

 

Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Adına Yapılan Başvuruda İrtibat Kişisi Kaymakamlık'ta Geçici Görevli Biri Olabilir Mi?

Evet. İrtibat kişisi, geçici görevle çalışan birisi olabilir.

 

Program kapsamında Başvuru Sahibi ve Varsa Ortak(lar) Tarafından Sunulan Evrakları Paraflamaya ve İmzalamaya Yetkili Olacak Kişilerin Belirlendiği Karar Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ,Belediye ve Ticaret-Sanayi Odası İçin de Geçerli Midir?

Evet. Başvuru sahibi ve ortakları tarafından sunulan evrakları paraflamaya ve imzalamaya yetkili olacak kişilerin belirlendiği karar destekleyici belgeler arasından sunulmalıdır.  

 

Proje Başvurusunda Bulunulacak Kurumun Yasal Temsilcilerinden Birisi Aynı Zamanda Kilit Personel Olabilir mi?

Evet. Yasal temsilcilerden birisi kilit personel olabilir.

 

Bir Kamu Kuruluşu Olarak Kuruluş Tarihimizi Başvuru Formuna Yazmak Zorunda Mıyız?

Evet. Başvuru  formlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  

 

 

Eğitim Vermesi Amacıyla Birden Fazla Uzmanı veya Kurumu ,Tavsiye Edebilirmiyiz?

Evet. Birden fazla kurum ve uzman önerisinde bulunabilirsiniz.

 

Kırmızı Dosyada Sunulacak Olan Asıl Nüshaları Renkli Çıktı Olarak mı Göndereceğiz. Yoksa İmzanın Asıl Olduğunu Göstermek Amacıyla Mavi Kalemli Olması Yeterli mi?

Hayır. Kırmızı dosyada sunacağınız evrakların renkli çıktı olmasızorunlu değildir. Islak imzalı olması yeterlidir. Mavi renkte olması imzanın belli olması açısından iyi olur.

 

İmza Yetkili Kişi ve Paraflamaya Yetkili Kişi Yasal Temsilci ise bu Belgeye ihtiyaç Var mı?

Hayır. Başvuru sahibinin yasal temsilcisi için yetkilendirme yazısı gerekmemektedir. Ancak imza tatbiki sunulması gerekmektedir.

 

2011 TD Programına En Fazla Kaç Proje İle Başvuru Yapabiliriz?

2011 TD Programına Başvuru Rehberi "2.1.3.4 Teknik Destek Başvurularına İlişkin Özel Düzenlemeler" kısmında belirtildiği üzere Program kapsamında bir Başvuru Sahibi en fazla 2 (iki) teknik destek faaliyeti için başvuruda bulunabilir ve bu başvurularından yalnızca 1 (bir) tanesi için destek alabilir. İkiden fazla proje için başvuruda bulunanların ilk başvuru yaptıkları iki proje dikkate alınacaktır.

 

2011 Yılı Teknik Destek Programı’nın Öncelikleri Nelerdir?

Programın iki önceliği bulunmaktadır:
1-   Yerel Yönetimlerin Planlama ve Süreç Yönetimi Faaliyetlerinin Desteklenmesi
2-   Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşların Kurumsal Yapılarının Geliştirilmesi
 

2011 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Bir Yararlanıcıya En Fazla Kaç Defa Destek Sağlanabilir?

Program kapsamında aynı yararlanıcı 1 (bir) kez destek alabilir.
 

2011 Yılı Teknik Destek Programına En Fazla Kaç Proje İle Başvurulabilir?

Bir Başvuru Sahibi, bir Teknik Destek Programı kapsamında bir dönemde en fazla 2 (iki) farklı faaliyeti için destek başvurusunda bulunabilir. Fakat bir dönemde en fazla 1 (bir) faaliyeti için teknik destek alabilir.

 

Ajans Hangi Faaliyet Türlerinde Teknik Destek Sağlayabilir?

Ajans aşağıda yer alan faaliyet türlerine destek verebilir:

  • Eğitim verme
  • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
  • Geçici uzman personel görevlendirme
  • Danışmanlık sağlama
  • Kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler (panel, seminer, lobicilik vb)
 

2011 Yılı Teknik Destek Programı’nda Yararlanıcı Kuruluşlara Mali Destek Sağlanacak Mı? Yararlanıcı Kuruluştan Eş Finansman Bekleniyor Mu?

2011 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yararlanıcıya hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez ve Yararlanıcıdan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay, seminer gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler Yararlanıcı veya Ortak(ları) tarafından karşılanır.

 

2011 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Sunulacak Projelerde/Faaliyetlerde Süre Sınırlaması Var Mı?

Evet. Ajans tarafından desteklenecek her bir teknik desteğin uygulama süresi 1 (bir) aydır. Faaliyet türü eğer geçici uzman personel görevlendirme ise 2 (iki)haftadan fazla uzman görevlendirilmez.

 

Teknik Destek Programı Kapsamında Sunulacak Projelerin/Faaliyetlerin Bütçesi Konusunda Bir Sınırlama Var Mı?

Hayır. Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez ve yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli harcamalar yararlanıcı veya ortak(ları) tarafından karşılanır. Oluşturulacak bütçede herhangi sınırlama olmayıp, başvuruda bütçe ile ilgili konuların netleştirilip teknik destek talep formunda belirtilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler ve/veya Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar, Şirketler 2011 Yılı Teknik Destek Programı’ndan Faydalanabilir Mi?

Hayır. Bu programa gerçek kişi ve kar amacı güden kuruluşlar başvuramaz.

 

2011 Yılı Teknik Destek Programı’ndan Kimler Faydalanabilir?

- Valilikler

- Kaymakamlıklar

- İl Özel İdareleri

- Belediyeler

- Bakanlıkların Taşra Teşkilatı (İl ve İlçe Müdürlükleri ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)

- Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

- Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

- Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ayrı ayrı başvuru yapabileceklerdir.)

- Sivil Toplum Kuruluşları

 

Ajansın Sağlayacağı Desteğin Maliyet Uygunluğu Nedir?

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman giderleri(yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanır. Bu maliyetler haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamındadır.

 

2011 Yılı Teknik Destek Programına E-Posta veya Faks İle Başvurabilir Miyim?

Hayır. Teknik Destek Programı'na başvurular elden, kargo veya taahhütlü posta yolu ile yapılır.

 

Başvuruda Kamu Personeli Eğitmen/Danışman Olarak Önerebilir Mi?

Hayır. Kamu personeline kendi mevzuatları gereği herhangi bir ücret ödenememektedir. Bu nedenle kamu personelinin eğitmen/danışman olarak görev alması beklenen bir durum değildir. Çok gerekli olduğu durumlarda, Ajans ilgili uzmanın temini için çalışma yürütebilir ancak bu hususta başvuru sahibine herhangi bir garanti verilmemektedir.

 

Bir Başvuru Sahibi Tarafından Talep Edilen Eğitim Programı İçin Farklı Bir Başvuru Sahibi Tarafından da Aynı Talepte Bulunulması Halinde Ajans Her İki Başvuru Sahibi İçin Ortak Teknik Destek Verebilir Mi?

Evet. Farklı Başvuru Sahipleri tarafından aynı konuda teknik destek talebinde bulunulması halinde, kaynakların etkin kullanılması amacıyla Ajans tarafından bu kuruluşlara ortak teknik destek sağlanabilir.

 

2011 Yılı Teknik Destek Programına Nasıl Başvurabilirim?

Ajans web-sitesinde yer alan EK-A Başvuru Formu, EK-B Kilit Personelin Özgeçmişleri ve Ek-C Kurum/Uzman Öneri Formu bilgisayar ortamında doldurularak, Başvuru Rehberinde belirtildiği gibi 1 (bir) asıl, 2 (iki) kopya ve 1 elektronik (CD/DVD) kopya şeklinde Ajans'a sunulmalıdır.

 

Değerlendirme Aşaması


Değerlendirme Komitesi Kimlerden Oluşuyor?

Ajans Genel Sekreteri tarafından görevlendirilecek en az 3 (üç) Ajans uzmanından oluşmaktadır.

 

Başvuru Sahibi’nin 2 (İki) Proje İle Başvurması ve Her 2 (İki) Projesinin De Başarılı Olması Durumunda Nasıl Bir Yöntem İzlenecektir?

Başvuru Sahibi’nin 2 (iki) proje ile başvurması ve her 2 (iki) projesinin de başarılı olması durumunda en yüksek puanı alan projesi desteklenmeye hak kazanacaktır.

 

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

Değerlendirme; ön inceleme ile nihai değerlendirme olmak üzere 2 (iki) aşamalıdır. Değerlendirme Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda bu 2 (iki) aşama aynı oturumda gerçekleştirilebilir. Ön incelemeye esas teşkil eden kısım EK-A Başvuru Formu’nda yer alan Kontrol Listesi’dir. Nihai değerlendirmede Başvuru Rehberi’nde yer alan Değerlendirme Tablosu’ndaki puanlama dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir. Faaliyetin başarılı kabul edilebilmesi için her bir Değerlendirme Komisyonu üyesinden 1. İlgililik bölümden en az 30 (otuz) ve toplamda tüm Değerlendirme Komisyonu üyelerinden ortalama en az 70 (yetmiş) puan alması zorunludur.

 

Sözleşme Aşaması


Sözleşme Kaç Nüsha Halinde Düzenlecektir ve Damga Vergisi Ödenecek midir?

Başvuru Sahibi ve Ajans arasında tek orjinal nüsha sözleşme yapılacaktır. Orjinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise Yararlanıcı'ya verilecektir. Başvuru Sahibi Damga Vergisinden muaf değilse, orjinal nüshaya ilişkin Damga Vergisi Başvuru Sahibi tarafından ödenecektir. 

Ajans'ın Teknik Destek faaliyeti kapsamında bir dış uzmandan eğitim / danışmanlık hizmeti alması durumunda, Ajans ve dış uzman arasında tek nüsha orjinal sözleşme yapılacaktır. Orjinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise dış uzmana verilecektir. Orjinal nüshaya ilişkin Damga Vergisi dış uzman tarafından ödenecektir.

 

Sözleşmelerin İmzalanma Tarihi Ne Zamandır?

Sözleşmelerin Kasım ayının 4. haftasından imzalanması öngörülmektedir.