Erasmus+ Projemizin Kapanış Konferansını Gerçekleştirdik

Yazdır
PDF

alt

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Ajansımızın faydalanıcısı olduğu TR33 Bölgesi illeri üniversiteleri ve TSO’larının ortaklığında yürütülen “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” isimli projemizin kapanış konferansını 25 – 28 Ağustos 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirdik.

TR33 Bölgesi illeri üniversitelerinden ve TSO’larından temsilcilerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katılımıyla yaklaşık 70 kişinin bir araya geldiği organizasyonda ilk gün TUBİTAK ve KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı bir eğitim düzenlenmiştir. İkinci gün, öğleden önce gönüllü olan 8 üniversite öğrencisinin katılım gösterdiği Doğaçlama Mülakat Seansı gerçekleştirilmiştir. Bölge üniversitelerinden ve TSO’larından katılan temsilcilerin Mülakat Komisyonu’nda yer aldığı etkinlikte, her öğrenci belirlemiş olduğu kurum / özel sektör kuruluşu için personel alım sürecine dahil olmuş ve mülakata girmiştir. Etkinlikteki mülakatlar esnasında yaşanan deneyimlere tüm öğrenciler tanık olmuş, değerlendirmenin ardından mülakat teknikleri hakkında karar alıcılar tarafından tavsiyelerde bulunulmuştur. Öğleden sonra ise Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak için 4 adet grup oluşturulmuş, her üniversite öğrencisi kendi üniversitesinin bulunduğu ilin grubuna katılmıştır. Her ilden gelen karar alıcılar ile bulunduğu ilde “yatırım yapmanın avantajı” ve “ildeki çalışma imkanları” hakkında veriler toplanmış ve her gruptan asgari 2 öğrenci tarafından 10’ar dakikalık sunum gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılar tarafından proje değerlendirme anketleri doldurularak bu kapanış toplantısı ile Zafer Kalkınma Ajansı adına yürüttüğümüz Erasmus+ projemizin faaliyetleri tamamlanmıştır.

Resim Galerisi

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt