Milli Emlak Genel Müdürlüğü

 Kurum Bilgileri

 

Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, Hazine malları konusunda genel yetkili kuruluş T.C. Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Milli Emlak Genel Müdürlüğü'dür.

         
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, milli emlâk ile ilgili işler gelir servisleri tarafından yürütülürken, 1909 yılında Maliye Nezaretine bağlı Emlak-i Emiriye Müdüriyeti kurulmuştur.


Cumhuriyete geçiste bu Müdürlüğün adı Emlak-i Milliye Müdürlüğü olmuştur. 1929 yılında çıkarılan 1452 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı'na bağlı bu idarenin adı, Milli Emlak Müdürlüğü olmuştur. Daha sonra, 1942 yılında 4286 sayılı kanunla bu müdürlük, Milli Emlak Umum Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. 1942'den sonra ise illerde milli emlak müdürlükleri kurulmaya başlanmıştır.


178 ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı, milli emlak servisi, milli emlak müdürlüğü ve milli emlak daire başkanlığı şeklinde örgütlenmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya il merkezlerinde, defterdara bağli milli emlak dairesi başkanlığı bulunmaktadır. Daire başkanlığına bağlı emlak müdürlükleri mevcuttur. Diğer 77 il merkezinde ise, defterdara bağlı milli emlak müdürlükleri bulunmaktadır. İlçelerde malmüdürlüklerine bağlı milli emlak servisleri mevcuttur.


Vizyonu, devlete ait taşınmazları zamanın ötesinde ve standartların üstünde bir anlayışla, etkin ve etkili şekilde yöneten, sektörde öncü ve yeni ufuklar açan bir kurum olmak olan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bu vizyon doğrultusundaki asıl fonksiyonu, kamu hizmetlerinin görülmesi ve yatırımlar için bedelli veya bedelsiz taşınmaz temin etmek, hazine taşınmazlarının idaresi yoluyla bütçeye gelir sağlamaktır.

 

Destekler

 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü bölgemiz dahilinde de hizmet vermekte ve yatırımcılara bedelli veya bedelsiz arsa temini yapmaktadır. Arsa teminine ilişkin detaylara aşağı dökümanlarda yer verilmiştir.

 

Milli Emlak Müdürlüğü destekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Dokümanlar

 

TTGV Başarı Öyküleri