AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Ağları (Son Başvuru: 3 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Ağları ve Platformları

Başvurulacak Yer Hibe Programı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Son Başvuru Tarihi: 03.02.2017 (Ön Teklif Başvurusu)

Asgari Hibe: 200.000 Avro

Azami Hibe: 500.000 Avro

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Tüzel Kişiliği Olan ve Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları

Uygun Ortaklar:

  • Sivil Toplum Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları

Program Hakkında:

Teklif çağrısının iki özel hedefi vardır: 
I) Sivil toplum ağ ve platformlarında iç yönetişim boyutunun güçlenmesi, 
II) Sivil ağ ve platformların hedef gruplarına ulaşma kapasitelerinin, izleme ve savunuculuk kapasitelerini güçlenmesi.
 
Program kapsamında hangi projelere öncelik verileceği detaylı olarak açıklanmaktadır: “Hak temelli faaliyetler yürüten sivil toplum ağ ve platformlarına, özellikle AB’nin diğer sivil toplum destek programları tarafından kapsanmayan alanlarda yapılan çalışmalara, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygı, çocuk hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi yatay konulara özel önem veren projelere öncelik verilecektir.”