Erasmus+ Ana Eylem 2 Bilgi Ortaklıkları (Son Başvuru: 28 Şubat 2017)

Yazdır
PDF

Hibe Programı: Erasmus+ Ana Eylem 2 Bilgi Ortaklıkları

Başvurulacak Yer: Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2017

Azami Hibe:

 • 700.000 Avro (Proje Süresi: 2 Yıl)
 • 1.000.000 Avro (Proje Süresi: 3 Yıl)

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Bir yükseköğretim kurumu,
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli bir özel ya da kamu işletmesi (sosyal girişimler de dâhil),
 • Bir araştırma enstitüsü,
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanında aktif bir kurum/kuruluş,
 • Eğitim, öğretim veya gençlik kuruluşlarını temsil eden bir aracı kurum/kuruluş veya dernek,
 • İşletmeleri temsil eden bir aracı kurum/kuruluş veya dernek,
 • Bir akreditasyon, belgelendirme veya yeterlilik kurum/kuruluşu.

Program Hakkında:

Bilgi Ortaklıkları, Avrupa’nın yenilik kapasitesini güçlendirmeyi, yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş bir sosyo-ekonomik çevrede yeniliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu ortaklıklar, aşağıdaki amaçlardan en az birini veya daha fazlasını hedeflemektedir:

 1. Öğretme ve öğrenme konusunda yeni, yenilikçi ve çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmek,
 2. Öğrencilerin, akademik personelin ve işletme personelinin girişimciliğini ve girişim becerilerini teşvik etmek,
 3. Bilgi paylaşımını, akışını ve birlikte bilgi geliştirmeyi kolaylaştırmak.

Bilgi, Rehber ve Diğer Dokümanlar: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en