Kamu ve STK’ler Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi (Son Başvuru: 6 Ekim 2017)

Yazdır
PDF

Başvurulacak Yer: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Son Başvuru Tarihi: 6 Ekim 2017

Asgari Hibe: 250.000 Avro

Azami Hibe: 500.000 Avro

Program İçeriği: Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda “üniversiteler ve belediyeler” proje ortağı olarak yer alabilmektedir.

Bilgi: http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65021