COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) Son Başvuru: 13 Aralık 2017

Yazdır
PDF

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 milyar avroluk bir bütçe ile yürütülen bir “Birlik” programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir:

  • KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),
  • Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,
  • Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dâhil olmak üzere),
  • Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

Komisyon duyuru sayfası için tıklayınız.

İhale çağrıları için tıklayınız.

Açık çağrılar aşağıda yer almaktadır:

A) PAZARA ERİŞİMİN ARTIRILMASI

Yenilik Alımı Brokerleri: Kamu Alımının Yenilikçiliğini Kolaylaştırmak için Bağlantılar Yaratma

Son Başvuru: 21 Kasım 2017

Bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Merkezi Satın Alma Kuruluşlarında KOBİ Dostu Politikalar için Eğitim: Kamu Alımı

Son Başvuru: 3 Ekim 2017

Bilgi ve başvuru için tıklayınız.

B) İŞ YARATMA VE GELİŞTİRME İÇİN DAHA ELVERİŞLİ ŞARTLAR

Cluster Go International – Savunma ve Güvenlik Sektörü

Son Başvuru: 13 Aralık 2017

Bilgi ve başvuru için tıklayınız.