Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Raporlar & Strateji Belgeleri
Sayfa 2 / 3 << Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Şuna Göre Sırala: Varsayılan | Ad | Tarih | Tıklanma | [Artan]
Tüm Dosyaları Seç:

Dosyalar:

Uşak Sanayisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Yatırım Öncesi Fizibilitesi

İşbu strateji belgesi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Raporda Uşak ilinde ticari faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının güneş enerji sistemleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 19:16:42
58.92 KB
1262

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Ocak 2014 tarihinde hazırlanmıştır. Projemizin amacı Kütahya İlinin Sanayi Potansiyelini ortaya koymak ve Sanayi’nin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 18:30:07
117.48 KB
1048

Akarçay Havzasında Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasının Araştırılması

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada ise endüstriyel ve evsel kirleticiler (evler, işletmeler, hastaneler, otelller v.b.) tarafından kanalizasyon şebekesine bırakılan atıksuların kirliliklerinin ayrı ayrı incelenerek arıtma tesisine gelen atıksuların tarımsal sulama açısında atıksu kalitesine olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenerek tarımsal sulama suyunun kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 18:30:07
2.67 MB
1228

100 kWp, 50 kWp, 25 kWp, Güçlerde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi Fizibilite Raporları

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, 25 Kwp, 50 kWp ve 100 kWp güçlerde yatırım fizibilite raporu ile, mermer ve gıda sanayinin oldukça gelişmiş olduğu Afyonkarahisar’da, çoğunlukla ısı ve elektrik enerjisi şeklinde görülen enerji ihtiyacının, elektrik kısmının bir bölümünü veya tamamını yenilenebilir enerjiden sağlama konusunda halkı ve sanayiciyi bilinçlendirerek, yenilenebilir enerjilerin kullanımı daha fazla artırılması amaçlanmaktadır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 18:30:07
7.39 MB
1885

Jeotermal Enerjisi İle Seralarda, Kesme Çiçekçiliğin Yetiştirilmesine Yönelik Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Seracılığı Destekleme Derneği tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışma ile, Afyonkarahisar ilinde jeotermal enerji kaynaklı seralarda kesme çiçek yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için araştırma yapılması, uygun sera modellerinin belirlenmesi ve yatırımlara ışık tutacak teknik ve ekonomik rehberin oluşturulması sağlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 18:30:07
58.92 KB
1428

UKOSB Katı Atık Bertaraf Ve Geri Dönüşüm Tesisi Yatırım Öncesi Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Aralık 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Çalışmada Büyük ölçekli katı atık Piroliz ve Gazlaştırma bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin teknik ve mali konularını içeren detaylı fizibilite raporu hazırlanması amaçlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-03-2014 16:46:18
1.91 MB
1359

Manisa Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

İşbu strateji belgesi Manisa Valiliği tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Aralık 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Manisa’daki kamu ve özel sektör olmak üzere tüm turizm paydaşlarının görüşlerinin alınması, detaylı alan çalışmaları, analiz ve raporlama çalışmaları ile hazırlanan bu planın, tüm süreçleri itibariyle turizm sektörüne bir yol haritası olması amaçlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
24-09-2013 15:42:25
12.07 MB
1608

Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi Çalışma Raporu

İşbu strateji belgesi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Afyonkarahisar İl Merkezi Ulaşım Fizibilitesi İşi'nin temel amacı, belirlenen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri ortaya koymak, ek olarak hizmet alanını genişletecek bir idari yapıyı tanımlamak ve kurumsal kapasiteyi artırmaktır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
24-09-2013 15:42:25
58.92 KB
1414

Uşak – Afyonkarahisar Su Ürünleri Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Sonuç Raporu

İşbu strateji belgesi Olta Balıkçılığı Federasyonu tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Kasım 2012 tarihinde hazırlanmıştır. Bu çalışma Uşak-Afyon su ürünleri üretim kapasitesinin belirlenmesi saha çalışması kapsamında hazırlanmış fizibilite çalışmasıdır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
23-09-2013 10:15:59
0 B
1491

Akhisar’ın Dinamik Rüzgâr-Güneş Haritasının Oluşturulması Fizibilitesi

İşbu strateji belgesi Akhisar Belediyesi tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Ocak 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Akhisar’ın rüzgâr-güneş enerjisi potansiyelini ve anlık olarak rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilebilecek elektrik enerjisi değerlerini gerçek zamanlı olarak ortaya koyan ve bu değerlerin analizini/sentezini yapabilen bir yazılımın fizibilite çalışmasıdır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
23-09-2013 10:10:04
1.32 MB
1783

Dinar Sanayi Gelişim Stratejileri Planı Projesi Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Dinar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012 Yılı DFD kapsamında Nisan 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Proje Dinar Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla uygulanabilir bir yerel ekonomik araştırma gerçekleştirmeyi, bölgeye gelmesi beklenen yatırımcılara ve/veya iş geliştirme olanaklarını araştıran bölge sanayicilerine, iş kurma fikri olan girişimci adaylarına ve işadamlarına bölgedeki ekonomik varlıklar hakkında detaylı veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
18-09-2013 17:40:26
3.09 MB
1372

Ulubey Kanyonlarının Alternatif Turizm Potansiyeli, Turizm Fiziksel Planlaması Projesi Araştırma Raporu

İşbu strateji belgesi Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor, Ulubey ilçesi ve Ulubey Kanyonlarının alternatif turizm potansiyelinin tespit edilmesi ve turizm fiziksel planlamasının yapılması amacıyla hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 16:08:47
58.92 KB
1634

E-Oda Uygulaması Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor Uşak Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanan E-oda projesine ait fizibilite etüdü bilgilerini içermektedir. Amaç projenin oda için gerekliliğini, maliyetini ve faydalarını tespit etmektir. 
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:41:40
1.51 MB
1592

Uşak Karma (Deri) Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2012-2015

İşbu strateji belgesi Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu plan Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için gerekli idari, sosyal ve teknik koşulları zamanında ve uygun şekilde sağlayarak, kaliteli ve çevreci hizmet anlayışıyla bünyesindeki firmaların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak hizmetler sunmak için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:37:45
1.92 MB
1705

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Stratejik Planı 2012-2015

İşbu strateji belgesi  tarafından  Yılı DFD kapsamında  tarihinde hazırlanmıştır. firmaların üretim ve hizmet kalitesini arttırarak, uluslararası büyüklüğe ulaşmalarını ve markalaşmalarını sağlayan dünyanın tanınmış sayılı OSB’lerinden biri olmak hedeflenmiştir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:35:34
1.91 MB
1714

UKOSB’nin Katı Atık Geri Kazanım/Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu plan ile kaliteli, sürekli ve çevreci hizmet anlayışıyla Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Bu rapor  UKOSB'de oluşan katı atıklarla ilgili olarak firmalara kaynağında ayrıştırma, atık miktarını azaltma vb. çalışmaları içeren konularda yol göstermektedir.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 15:27:53
7.6 MB
1609

Uşak'ın Girişimcilik Yol Haritası

İşbu strateji belgesi Uşak Genç İşadamları Derneği tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor ile Uşak'ta girişimcilerin mevcut işletmelerinin kurumsal bir yapıya kavuşabilmesi, işletme ömürlerini uzatabilmeleri ve gelecek kuşaklar için güçlü işletmeler bırakabilmeleri, ilde girişimcilik kültürünün oluşturulabilmesi gibi sonuçlar hedeflenmiştir. 
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 14:54:51
6.72 MB
2178

Manisa İli Sanayi Kuruluşları Ar-Ge İhtiyaçlarının Tespiti Ve Teknopark Kurulumuna Yönelik Bir Fizibilite Çalışması

İşbu strateji belgesi Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Bu rapor Manisa ilinde bulunan endüstri firmalarının ar-ge ihtiyaçlarının belirlenmesi, Manisa’da teknopark kurulumuyla ilgili fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi, Celal Bayar Üniversite’sinin sanayiye hizmet kapasitesinin belirlenmesi, CBÜ – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi’nin tanınırlığının sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi için hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 14:47:53
407.51 KB
1645

Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023

İşbu strateji belgesi Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2011 Yılı DFD kapsamında Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır. Projede 2011-2023 Kütahya İl Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
15-05-2013 13:29:34
4.74 MB
1888

Turgutlu İnovasyon Temelli Kümelenme Stratejik Planı

İşbu strateji belgesi Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından 2013 Yılı DFD kapsamında Mart 2013 tarihinde hazırlanmıştır. Turgutlu ilçesindeki makine-metal ve tuğla kiremit sanayiindeki sektörel yoğunlaşmayı, inovasyon odaklı iş kümelenmelerine dönüştürmek üzere stratejik plan hazırlanmıştır.
Oluşturulma
 
Boyut
İndirilme
03-04-2013 18:08:20
2.49 MB
2152