Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Ajans Destek Programları
Alt Kategorilerin Sayısı: 8
Alt kategoriler:
Proje Teklif Çağrısı Programları Alt kategoriler: 13 Dosyalar: 100

Ajansımız tarafından proje teklif çağrısı yöntemiyle hazırlanan hibe programlarının yer aldığı kategori

Doğrudan Faaliyet Destek Programları Alt kategoriler: 6 Dosyalar: 65

Ajansımız tarafından hazırlanan doğrudan faaliyet destek programlarının yer aldığı kategori

Teknik Destek Programları Alt kategoriler: 7 Dosyalar: 48

Ajansımız tarafından hazırlanan teknik destek programlarının yer aldığı kategori

Standart Dokümanlar Dosyalar: 4

Ajansımız tarafından hazırlanan destek programları kapsamında standart olan görünürlük rehberi, proje uygulama rehberi, satınalma rehberi vb. dokümanların yer aldığı kategori

Tip Sözleşmeler ve Ekleri Dosyalar: 0

Ajansımız tarafından hazırlanan destek programlarına ilişkin tip sözleşmelerin yer aldığı kategori

Bağımsız Değerlendiriciler Dosyalar: 3
Eğitmen/Danışman Dosyalar: 1
UGE Alt kategoriler: 1 Dosyalar: 1

Henüz bu kategoride dosya mevcut değil!