Dokümanlar
Genel Bakış Dosyalarda Ara Dosya Gönder Yukarı
Kategori: Kurumsal Dokümanlar
Alt Kategorilerin Sayısı: 10
Alt kategoriler:
E-Dergi Dosyalar: 24
E-Bülten Dosyalar: 6
Ajansımız tarafından yayımlanan e-bültenlerin yer aldığı kategori
Faaliyet Raporları Dosyalar: 16
Ajansımıza ilişkin dönemlik ve yıllık faaliyet raporlarının yer aldığı kategori
Kurumsal Dokümanlar Dosyalar: 3

Kurumsal tanıtım materyallerinin yer aldığı kategori

Mevzuat Dosyalar: 12
Kalkınma ajansları ile ilgili mevzuatın yer aldığı kategori
Strateji Belgeleri Dosyalar: 14
Ajansımız tarafından hazırlanan strateji belgelerinin yer aldığı kategori
Çalışma Ziyaretleri Raporları Dosyalar: 2
Ajansımız tarafından yapılan çalışma ziyaretlerine ilişkin belgelerin yer aldığı kategori
Çalışma Programları Dosyalar: 11
Bütçe Uygulama Sonuçları Dosyalar: 26
Etik Ilkeler-Kurallar Dosyalar: 6

Henüz bu kategoride dosya mevcut değil!