Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF
Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


KAYS’ta Başvuru Önizleme yaparken açılan pdf dosyasında Türkçe karakter sorunu yaşanmaktadır. Sorunu nasıl çözebiliriz?

Sorun büyük olasılıkla bilgisayarınızda kurulu olan Adobe Reader’ın sürümünden kaynaklanmaktadır. Adobe Reader 10 veya daha alt sürümleri yükleyerek tekrar deneyiniz.
 

Başvuru rehberinde seyahat ve gündelik faaliyetleri kapsamındaki harcamaların proje bütçesinin %20'sini geçemeyeceği belirtilmiştir. Bunu açıklayabilir misiniz?

Bilindiği üzere SKMDP Başvuru Rehberi'nde seyahat ve gündelik giderleri bütçesinin %20'yi geçemeyeceği belirtilmiş; bilgilendirme ve eğitim toplantılarında da bunun detayları açıklanmıştır. Buna göre bütçenin "2. Seyahat" ana kalemi ile "1.3 Gündelikler" alt kaleminin toplamının toplam proje bütçesine oranı %20'yi aşmamalıdır. Mevcut KAYS-PFDY sürümü bunun kontrolünü yapamamaktadır. Dolayısıyla, proje sahiplerinin bunu kontrol etmeleri ve buna uygun bir şekilde bütçelerini oluşturmaları gerekmektedir.

Bu konuda bir diğer önemli husus ise Proje Uygulama Rehberi'ne göre sadece proje ekibinde yer alan kişilerin ulaşım ve gündelik masraflarının 2. Seyahat ve 1.3 Gündelikler kalemine yazılmasıdır. Hedef grup için bir eğitim organizasyonu kapsamında ulaşım ve konaklama hizmeti alınacaksa; bu masraflar ilgili hizmet alımı kalemlerinde belirtilmelidir.

 

KAYS-PFDY'ye proje girişi yaptım. "Başvuru Formu'nu Ön İzle veya İndir" sekmesine bastığımda .pdf formatındaki Başvuru Formu'nda KAYS-PFDY ekranındaki gözüken bazı bilgilerin olmadığını tespit ettim. Bunun sebebi nedir ve ne yapmam gerekli?

Taslak projenin, önce zengin metin biçimindeki formatlarda (word gibi) hazırlanması ve oradan KAYS-PFDY'ye kopyalanması durumlarında; özellikle de bold, italik veya satırlar arası boşluk özellikleri kullanılmışsa, bu hata alınabilmektedir. Yani, word dosyasında bazı tanımlanan özellikler KAYS-PFDY tarafından üretilen .pdf çıktısında karaktermiş gibi algılanmakta ve karakter sınırlaması dolayısıyla da tamamı çıkmamaktadır. Bu durumda, örnek vermek gerekirse, KAYS-PFDY ekranındaki 1500 karakter olarak girilen bilginin .pdf doasyında ve dolayısıyla da çıktıda sadece 1200 karakterinin gözükmesine sebep olmaktadır. Bunu engellemek adına aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1) Proje taslağı word ortamında hazırlandıktan sonra, ilgili veri önce notepad gibi basit metin dosyasına oradan da KAYS-PFDY veri giriş alanına kopyalanmalıdır.

2) .pdf formatındaki Başvuru Formu'nun çıktısı alınmalı ve çıktıdaki bilgilerle KAYS-PFDY'de yer alan bilgilerin aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özellikle son cümlelere bakılmalıdır.

 

Başvuru Rehberinde “DB-7 :Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 TL’yi geçen mal, hizmet alımı ve yapım işleri için farklı tedarikçilerden alınmış en az 3 adet proforma fatura veya fiyat teklifi” kısmında bahsedilen birim maliyet ne anlama gelmektedir?

Tek başına 10.000 TL.’yi geçen veya tek bir alım kapsamında değerlendirilmek zorunda olan birden fazla mal veya hizmet grubu alımı toplamının 10.000 TL’yi geçmesi durumu kastedilmektedir. Örnek olarak; 15.000 TL. değerinde bir makine alımı için proforma veya fiyat teklifi sunulacaktır. Aynı şekilde, tanesi 2.500 TL.’den 5 adet bilgisayar alımı planlanıyorsa, bunlar aynı mal grubu olduğu ve tek bir ihale kapsamında alınacağı için toplam 12.500 TL. olarak değerlendirilecek ve buna ilişkin olarak da proforma fatura veya fiyat teklifi sunulacaktır.
 

Başvuru Dosyalarını Ajansa Nasıl Teslim Etmeliyim?

KAYS-PFDY üzerinden proje girişi yapılmasını mütakip aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. KAYS-PFDY üzerinden başvurunun tamamlanması (Bu aşamadan sonra herhagngi bir değişiklik yapılamayacaktır.)
 2. Başvuru Formu'nun KAYS-PFDY üzerinden indirilmesi
 3. Başvuru Formu'nun ilgili sayfalarının (başvuru sahibinin beyannamesi ile varsa ortaklık ve iştirakçi beyannamelerinin) temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanması ve mühürlenmesi ve diğer sayfaların paraflanması
 4. Islak imzalı Başvuru Formu ve destekleyici belgelerin çoğaltılması (2 adet fotokopi)
 5. 1 Islak imzalı orijinal nüshanın KIRMIZI klasöre; 2 fotokopinin ise 2 adet MAVİ Klasörlere yerleştirilmesi (Resim 1)
 6. Başvuru kapak sayfasının indirilmesi (Resim 2)
 7. 3 Klasörün bir kutuya konulması, kutunun kolayca açılmayacak şekilde bantlanması/kapatılması ve kutunun üst yüzeyine Başvuru kapak sayfasının yapıştırılması (Resim 3)
 8. Kutunun son başvuru zamanından önce (25 Ocak 2013 saat 17:00) Ajansa elden veya posta/kargo ile teslim edilmiş olması

NOTLAR

 • Başvuru kapak sayfasındaki "Referans Numarası" bölümü boştur. Buraya birşey yazılmaması gerekmektedir.

RESİMLER

Resim 1 Resim 2 Resim 3

EĞER TESLİMAT KARGO İLE YAPILACAKSA MUTLAKA KARGONUN DIŞINDA DA BAŞVURU KAPAK SAYFASININ OLMASI SAĞLANMALIDIR. BAŞVURU KAPAK SAYFASI OLMAYAN BAŞVURULAR REDDEDİLEBİLİR.

 

Kamu personelinin maaşı eş-finansman olarak gösterilebilir mi?

Evet. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kamu personelinin maaşı eş-finansman olarak gösterilebilir. Kamu personelinin maaşının eş-finansman olarak gösterilmesi durumunda destekleyici belgeler içerisinde yer alan “DB-10 Proje Personeli Çalışma Zamanı ve Ücret” belgesinin A kısmının doldurulması gerekmektedir.
 

Spor Kulüpleri Uygun Başvuru Sahibi midir?

Evet. 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde olup Sosyal Kalkınma ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programları kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir.
 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Olarak KAYS Üzerinden Giriş Yapıyoruz. Hangi Kurum Tipini Seçmeliyiz?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün şifahi görüşüne göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları özel kanunla kurulmuş ve kamu idaresinde olan kurumlardır. Ancak, kamu idaresi altında olsa da meri mevzuat hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişiliği haiz vakıf statüsündedirler. Dolayısıyla, seçilmesi gereken üst kurum tipi STK, alt kurum tipi ise Vakıf'tır.
 

Kurumumuz tabi olduğumuz mevzuat gereği müşterek imza ile temsil edilmektedir. Bu durumda yetkili kişiyi nasıl belirlememiz gerekmektedir?

Bilindiği üzere KAYS üzerinden proje başvuru sahibi/ortağı/iştirakçisinin “Yetkili Kişi Bilgileri” kısmına sadece 1 (bir) kişinin bilgileri girilebilmektedir. Projelerin Ajans’a sunulmadan önce imzalanması gereken kısımlarında (örneğin Beyannameler) sadece KAYS’a girişi yapılan yetkili kişinin bilgileri çıkmaktadır. Bununla birlikte mevzuatı, imza sirküleri veya tüzüğü gereği bazı kamu kuruluşları (TSO’lar, OSB’ler ve bazı dernekler ve vakıflar vb.) çift imza ile temsil edilmekte ve proje başvuru dosyalarındaki beyannamelerin olduğu sayfalara ikinci bir kişi ekleyememektedir.

Yukarıda belirtilen durumda olan kamu kuruluşlarının alacağı bir karar ile proje kapsamında temsil ve ilzam yetkisini tek bir kişiye vermeleri (Bununla ilgili destekleyici belge şablonu “DB-3 Yetki Devri” dosyasında bulunabilir.) ve o kişinin bilgilerini KAYS’a girmeleri gerekmektedir.
 

Proje bütçesi hazırlanırken birim maliyetler katma değer vergisi (KDV) dahil olarak mı hazırlanması gerekiyor?

02.01.2013 Tarihli Güncelleme: KDV konusu muğlaklığını korumakta olup Bakanlık tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Dolayısıyla, henüz bir değişiklik yapılmadığı için proje sahiplerinin bütçelerini KDV dahil hazırlamasını tavsiye etmekteyiz. Ancak, yapılacak düzenleme ile KDV muafiyeti tanınmayan kurumların projelerindeki KDV bedelleri bütçe revizyonu sırasında bütçeden çıkarılacaktır. Dolayısıyla, bu kurumlar KDV'yi kendi bütçelerinden karşılayacaklardır.

17.12.2012 Tarihli Cevap: KDV konusu muğlaklığını korumaktadır. Resmi yazı henüz Bakanlık tarafından ajanslara gönderilmemiştir. Sadece KDV konusunda bir değişiklik olacağı ve muhtemelen kamu kurumlarının eskisi gibi KDV dahil bütçe hazırlayacakları, kamu kurumları dışındaki diğer kar amacı gütmeyen kurumların KDV hariç veya dahil olması konusunda bir uzlaşmaya varılamadığı bilgisi iletilmiştir. Ancak mevzuat değişikliği henüz yapılmadığı ve dolayısıyla resmi bir bildirimde bulunulmadığı için şu aşamada diğer işlemleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Tekliflerinizi kdv dahil ve hariç olacak şekilde alırsanız durum netleştiğinde bütçe girişlerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
 

Görevlendirilen 657 ye tabi personellerin proje kapsamında yarı zamanlı çalıştırılması halinde brüt maaşlarının ne kadarlık kısmı bütçeye yazılması gerekmektedir? 

Kamu personelin yarı zamanlı olarak projede çalışması durumunda brüt maaşın en fazla yarısı proje bütçesinde yansıtılmalıdır (Yarısı yazılmak zorunda olmayıp en fazla yarısı olacak şekilde yazılmalıdır). Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus  vardır: Kamu personelinin maaşının eş finansman sayılabilmesinin nedeni özellikle projeye nakit sağlayamayacak kurumların da projelerinin desteklenebilmesidir. Yani bir kurumun projesini gerçekleştirebilmek adına 90.000 TL nakde ihtiyacı olduğunu, SKMDP kapsamında en az %10 eş finansman sağlaması gerektiğini ve proje nakit katkı sağlayamayacağı için projede görev alacak kamu personelinin maaşını eş finansman olarak sağlayacağını düşünürsek; burada yapılması gereken planlama şu şekilde olmalıdır:

• Proje bütçesi: 100.000 TL
• Ajans Destek Miktarı: 90.000 TL
• Destek Oranı: %90
• Kurumun eş finansman yükümlülüğü: 10.000 TL
• Kurumun eş finansman oranı: %10
• Kamu personelinin eş finansman olarak gösterilen maaşı: 10.000 TL

Yukarıdaki tabloda, kurum sadece kendisi için zorunlu olan %10’luk eş finansmanı karşılayacak miktarda kamu personelinin maaşını eş finansman olarak göstermiştir. Daha fazla bir maaşı eş finansman olarak göstermek hem gerçekte olmayacak bir maliyetle proje bütçesinin şişmesine hem de tüm nakdi katkıyı sağlayacak olan ajansın destek miktarının azalmasına sebep olacaktır. Özetle, kamu personelinin maaşı sadece ihtiyaç nispetinde eş finansman olarak gösterilmelidir.
 

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personeller proje ortağı adına alınıp maaş ödemeleri proje bütçesinden karşılayabilir miyiz?

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek kişiler proje personelidir ve iş veren Başvuru Sahibi’dir. Proje Ortağı ile bir iş akdinin imzalanması proje kapsamında uygun değildir.
 

Mobilya mefruşat alımlarını bütçede tek kalem olarak yazabilir miyiz?

Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Satın alma mevzuatı olmayan kuruluşlar Ajansın Satın Alma Rehberi’ne bağlı kalarak alımları gerçekleştirecektir. Dolayısıyla hazırlayacağınız bütçede kendi mevzuatınız kapsamında alım gerçekleştireceğiniz için bütçeyi hazırlarken satın alma prosedürüne uygun bir şekilde hazırlanması önemlidir. Mobilya, mefruşat alımlarında hangi kalemlerden ne kadar satın alacağınızı kalem kalem yazmanız gerekmektedir. Alınacak mefruşat tek bir tedarikçiden alınabiliyorsa ve birim miktarları aynı ise tek kalemde yazılabilir örneğin “Koltuk Takımı, Masa-Sandalye Takımı” kalem adı olabilir Birim Maliyeti ve Birim Miktarını hesaplamanız gerekir. Bu durumda Koltuk Takımını tanımlamanız (örneğin 3’lü, 2’li ve 1 Tekli) ; Masa Sandalye takımını da gene tanımlamanız (örneğin 1 Masa - 4 Sandalye) gerekmektedir. 
 

KAYS sistemindeki KAYNAK başlıklı bölümde istenen bilgiler başvuru sahibi ve ortaklar tarafından girilmesi gerekli midir?

KAYS sisteminde boşlukların PEMBE olduğu her yere bilgilerin girilmesi zorunludur. Girilmemesi durumunda başvurunuzu tamamlayamazsınız.  Kamu kurumlarında mali verileri girmek bazen zor olsa da genel bütçeden alınan paylar, geçmiş yıllar bazında gelirler olarak sisteme eklenmelidir. Net kazanç, borçlar gibi kalemlere ilişkin veriler olmaması durumunda “0” yazabilirsiniz.
 

Eğitim toplantılarına katılamadım. KAYS ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim ?

KAYS ile ilgili görsel, sesli ve yazılı bilgilere http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ sitesinde Yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.
 

Sözleşmeli kamu personeli projede çalışabilir mi? Bu kişilerin maaşları eşfinansman olarak bütçede uygun maliyet olarak gösterilebilir mi?

Evet. Tüm kamu personeli projede görev alabilir ve görev aldıkları süre kapsamında maaşları hesaplanarak eşfinansman olarak bütçede gösterilebilir.
 

Ajans daha önce sunulan başarılı bir projeyi örnek teşkil etmesi amacıyla tarafımıza gönderebilir mi ve Ajans'ın internet sayfasından bu projelere erişebilir miyiz?

Hayır. Fikri mülkiyet hakları ve Ajans mevzuatımız gereği Ajansımıza sunulan proje tekliflerinin içerikleri hiçbir şekilde üçüncü tarafların bilgisine sunulmamaktadır.
 

Eğitim toplantılarında kullanılan Bütçe şablonuna nasıl ulaşabilirim?

Eğitim toplantılarında kullanılan Bütçe şablonuna Ajansımızın web sitesinde yer almaktadır. Şablonu buradan indirebilirsiniz. 
 

Harcama yetkisi ile vergi numarasına sahip bir kamu kurumu için proje yazmak istiyoruz ancak kurumumuzun ismi uygun başvuru sahibi olan kurumlar listesinde gözükmüyor. Ne yapmalıyız?

Bilindiği üzere Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi "2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu" bölümünde kamu kurum/kuruluşlarının uygun başvuru sahibi ve/veya proje ortağı oldukları tanımlanmışlardır. Ancak, KAYS-PFDY'de uygun başvuru yapabilecek kurumlar listesinde harcama yetkisine haiz ve vergi numarası bulunan bazı kurumların isimleri yer almamaktadır. Bu konuda özellikle aşağıdaki kurumlardan ajansımıza talepler gelmiştir:
 • Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlükleri
Söz konusu durum TÜBİTAK-YTE'ye bildirilmiş ve 19.12.2012 tarihinde bu tarz kurumların da proje girişi yapabilmesi için KAYS-PFDY'ye "Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları" seçeneği eklenmiştir. Bu tarz kurumlar başvurusunu bu seçeneği seçerek yapabileceklerdir.
 

2011 yılı proje teklif çağrıları kapsamında Ajans'tan hibe desteği almaya hak kazandım. Projenin uygulaması devam etmektedir. Bu durumda Sosyal Kalkınma ve/veya Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına proje sunabilir miyim?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 10/1 maddesinde

"Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır." denilmektedir.

Söz konusu hüküm rehberlerin 19. sayfasında da yer almaktadır. Ayrıca, başvuru rehberlerinde 2 özel başvuru koşulu da tanımlanmıştır.Buna göre 2012 yılı proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen 2 programın her biri için 2 ayrı başvuru ve her ikisinden de 1 tane olmak üzere 2 ayrı projeye destek verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, mevzuatın vermiş olduğu 4 proje sunma ve 2'si için destek almak hakkı sağlanmıştır.

Yönetmelik ve rehber hükümlerine göre, kar amacı gütmeyen bir kurumun Ajansımız tarafından ilan edilmiş önceki programlar (Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı - 2011, Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı - 2011) kapsamında destek almış veya desteklenmeye devam ediyor olması Sosyal Kalkınma ve/veya Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına proje sunmasına ve destek almaya hak kazanmasına engel bir durum teşkil etmemektedir. Çünkü, Yönetmelik "Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz." diye belirterek açıkça sadece kar amacı güden kurumların bir yıl içerisinde tek bir destek alabileceğini ve tamamlanmasını müteakip 1 takvim yılı süresi dolmadan yeni bir destek alamayacağını hüküm altına almıştır.

Burada yanlış anlaşılan husus rehberlerin 12. sayfasında yer alan 4 no'lu uyarıdır. Bu uyarıda "8 Kasım 2008 tarihli ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 2. fıkrasına göre, Ajans, halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlamamaktadır." denilmektedir. Açıkça belirtildiği üzere, Ajans halihazırda proje herhangi bir hibe projesi uygulayan bir kuruma değil; uygulaması devam eden bir projeye eş zamanlı yeni mali destek sağlamayacaktır.

Bir örnek vermek gerekirse, 2011 Yılında ilan edilen Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı'ndan destek almış ve proje uygulama süresi devam etmekte olan Uşak İl Özel İdaresi, aynı proje için tekrardan Ajans'tan mali destek talep edemeyecektir. Zaten Ajans söz konusu proje için %50 mali destek sağlamaktadır. Ancak, Uşak İl Özel İdaresi, Sosyal Altyapı Mali Destek Programı'na uygulamakta olduğu projeden tamamen farklı /yeni bir proje sunabilecek ve destek almaya hak kazanabilecektir.
 

Merkez ilçelerdeki ve Turgutlu ilçesinde başvuru sahiplerinin 4. önceliğe proje sunamayacağı belirtilmektedir. Bundan kasıt tam olarak nedir?

Bilindiği üzere Sosyal Kalkınma Mali Destek Programın ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarının başvuru rehberlerinin 11. sayfasında

"Bu Program kapsamında, OECD tarafından yapılan kırsal alanlar sınıflandırmasından yararlanılarak kilometre kareye düşen kişi sayısı 150’den az olan ilçeler kırsal kesim kabul edilmiş; Program’ın amaçları ile uyumlu olması açısından merkez ilçeler bu tanım dışında bırakılarak kentsel kesim olarak değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelik-4 kapsamında merkez ilçeler ve Manisa’nın Turgutlu ilçesi haricindeki yerleşim alanları kırsal kesim olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, merkez ilçelerdeki ve Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki başvuru sahipleri sadece öncelik-1, öncelik-2 ve öncelik-3’e yönelik proje sunabileceklerdir." denilmektedir.

Kırsal kesim tanımlamasında esas alınan husus başvuru sahibinin resmi adresi değil, sunulacak projenin uygulama yeridir. Dolayısıyla yukarıda kırsal tanımı kapsamında olmadığından Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin merkez ilçelerinde ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uygulanacak projelerin öncelik 4 kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir.

Ancak, "Dolayısıyla, merkez ilçelerdeki ve Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki başvuru sahipleri sadece öncelik-1, öncelik-2 ve öncelik-3’e yönelik proje sunabileceklerdir." cümlesi yanlış anlaşılabilmekte olup muhtemel yanlış anlamalara mahal vermemek adına aşağıdaki örnek verilmiştir:

Kütahya il Özel İdaresi, 4. öncelik kapsamında Kütahya merkez ilçe sınırları içerisinde uygulanmak üzere bir proje sunamayacaktır. Çünkü, projenin uygulama yeri merkez ilçedir ve merkez ilçe de kırsal kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak, Kütahya il Özel İdaresi 4. öncelik kapsamında uygulama yeri Tavşanlı ilçesi olan bir proje sunabilecektir. Çünkü Tavşanlı ilçesi bu Program kapsamında kırsal alan olarak tanımlanmıştır.

Özetle, öncelik 4 kapsamındaki kırsal alan tanımlamasında dikkat edilmesi gereken husus projenin uygulanacağı alanın kırsal alan tanımlaması kapsamında olup olmadığıdır. Başvuru sahibinin resmi kayıt adresinin kırsal alan dahilinde veya haricinde olması bir kriter değildir.
 

Başvuru Sahibi’nin Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borçlarından bir veya birkaçının olması durumunda Program’a başvuruda bulunabilir mi?

Program kapsamında başvuru aşamasında Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borç sorgulaması Ajansımız tarafından yapılmamaktadır. Borç sorgulamaları destek alamaya hak kazanan projeler için sözleşme aşamasında yapılacaktır.
 

Sosyal Kalkınma ile Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına devlet okulları başvuruda bulunabilir mi?

Proje Başvurusunda bulunmayı düşünen devlet okulu, proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahipse (bkz. Destekleyici Belge Örnekleri-8: Hesap Açma Yetkisi) veya harcama onayı almışsa ve ayrı bir vergi numarasına sahipse uygun başvuru sahibi olarak programlara başvuruda bulunabilir.
 

SKMDP'den İl Müdürlükleri yararlanabilir mi?

Evet. SKMDP Başvuru Rehberi “2.1.1  Başvuru Sahibinin Uygunluğu” başlığının 1. Maddesinde belirtildiği üzere Bakanlıkların Taşra Teşkilatı uygun başvuru sahibidir. 
 

SKMDP'ye özel şirketler başvurabilir mi?

Hayır. SKMDP’ye sadece aşağıda yer alan kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir. 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge/İl/İlçe Müdürlükleri, vb.)
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek, Federasyon, Sendika vb. tüzel kişiliği haiz STK’lar)
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Siteleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Kooperatifler ve Birlikler (Kar amacı gütmeyen)
 • Üniversiteler (Üniversite yönetimiyle mutabakat sağlamaları ve harcama birimi olmaları koşuluyla Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları)
 

Değerlendirme Aşaması


Projenin elektronik ortamda sunulan nüshası ile Ajans’a elden iletilen nüshalar arasında farklılık olması durumunda hangi başvuru formu değerlendirmeye alınacaktır?

Yapılan başvurular arasında farklılık olması durumunda elektronik ortamda sunulan nüshalar esas alınacaktır ve proje değerlendirmeleri elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılacaktır.
 

Değerlendirme sürecinin tahmini takvimi nedir?

Proje başvurularının 25/01/2013 saat 17:00 itibarıyla kabulünü müteakip aşağıdaki takvim doğrultusunda sürecin yürütülmesi öngörülmektedir. Bu tarihler kesin olmayıp, Ajans’a sunulan proje sayısının fazla olması, yeterli veya uygun Bağımsız Değerlendirici bulunamaması, Yönetim Kurulu’nun toplanamaması vb. durumlar/zorunlu haller sebebiyle takvimde değişiklikler olabilir.
 

Süreç

Tahmini Süre

Tahmini Tamamlanma Tarihi

Ön İnceleme

5 iş günü

01.02.2013

Bağımsız Değerlendiricilerin Değerlendirmesi

21 gün

22.02.2013

Değerlendirme Komitesi Değerlendirmesi

5 iş günü

01.03.2013

Yönetim Kurulu Onayı ve Sonuçların İlanı

1 gün

04.03.2013 - 08.03.2013

Asil Listeyle Sözleşmelerin İmzalanması

10 iş günü

22.03.2013

Yedek Listeyle Sözleşmelerin İmzalanması

5 iş günü

29.03.2013

Projelerin Tamamlanması

azami 9 ay

23.12.2013 – 30.12.2013

 

Projeler kimler tarafından değerlendirilmektedir?

Projeler 2 temel aşamada değerlendirilmektedir.

Ön inceleme olarak adlandırılan ilk aşamada Ajans uzmanları Ajans'a sunulan projelerin şekilse kontrolünü yapmakta ve başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol etmektedirler. Bu aşamada, başvuru evraklarında ciddi eksiklikler veya hatalar olan projeler elenebilmektedir.

Ön incelemeyi geçen projeler, en az lisasn mezunu ve alanında 5 yıllık uzmanlığa sahip bağımsız değerlendirici olarak adlandırılan 2 ayrı kişi tarafından puanlanmaktadır. Bu aşama, teknik ve mali değerlendirme aşaması olarak bilinmektedir. Bağımsız değerlendiriciler, veritabanımızda yer alan Bağımsız Değerlendirici Havuzu'na kayıtlı kişiler arasından atanmaktadır. Alanında 5 yıllık tecrübeye sahip olma ve en az lisans mezunu olma şartları dışında Ajansımız atanacak bağımsız değerlendiriciler de başka nitelikler de aramaktadır.

Değerlendirme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde ve kalkınma ajansları mevzuatında yer almaktadır.
 

Sözleşme Aşaması


Sözleşme Aşamasında Hangi Kurum Kuruluşlardan Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenilecektir?

Ajansımız tarafından verilen mali desteklerin sözleşmelerinin imzalanması aşamasında; vergi borcu yoktur belgesi mahalli idarelerden (belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri ) istenmeyecek olup, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve tüm başvuru sahiplerinden istenecektir.
 

Sözleşme Aşamasında Hangi Kurum Kuruluşlardan SGK Borcu Yoktur Belgesi İstenilecektir?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından SGK borcu yoktur belgesi istenmeyecek olup diğer tüm başvuru sahiplerinden SGK borcu yoktur yazısı istenecektir.
 

Sözleşme Aşamasında Hangi Kuruluşların Ajans Katkı Payı Borcu Sorgulanacaktır?

Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansımızdan destek alamazlar. Sözleşme aşamasında bahsi geçen bu kuruluşların Ajans katkı payı borçları sorgulanacaktır.
 

Hakkında İcra Takibi Olan Bir Başvuru Sahibi İle Sözleşme İmzalanabilir Mi?

Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3 (yüzde üç)’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar ile sözleşme imzalanmaz.
 

Sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Proje değerlendirmelerinin Mart 2013 içerisinde tamamlanacağı ve sözleşmelerin de Nisan 2013 içerisinde imzalanacağı öngörülmektedir. Ancak, mücbir sebepler dolayısıyla gecikme yaşanabileceği unutulmamalıdır.
 

Uygulama Aşaması


Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.
 

Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir?

Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.